Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Video: Príhovor primátora Jána Ragana k novému školskému roku

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Video: Príhovor primátora Jána Ragana k novému školskému roku

Príhovor primátora Jána Ragana k novému školskému rokuMilí žiaci, vážení učitelia a rodičia !
Začína nový školský rok. Rovnako ako každý september, no predsa trochu inak. Všetkých nás trápi pandémia koronavírusu a v určitej miere ovplyvňuje nielen fungovanie škôl, ale aj celej spoločnosti.

Video nájdete tu: https://youtu.be/jq0Tzfc-d-I

Milí žiaci !

Máte pred sebou 10 mesiacov vyučovania. Dva mesiace prázdnin, oddychu a zážitkov striedajú školské povinnosti. Verím, že pri ich plnení budete zodpovední a budete robiť svojimi výsledkami radosť nielen sebe, ale aj Vašim rodičom a učiteľom. Želám Vám Veľa zdravia a síl a aby ste si dosýta užili spolužiakov a kolektív.

Milí prváčikovia!

Je mi cťou Vás privítať v školských laviciach. Nebojte sa prvých písmen, číslic. Už čoskoro zistíte akí ste šikovní, čo všetko už viete a ako dobre Vás pripravili do školy Vaše pani učiteľky z materských škôl. Ani sa nenazdáte a na konci školského roka budete vedieť čítať, písať a počítať. Získate nielen vedomosti a čakajú Vás nielen povinnosti, ale aj nové pani učiteľky, učitelia, noví kamaráti a kopa nových zážitkov.

Milí deviataci!

Čaká Vás náročný školský.rok, záverečné testovanie a výber študijného odboru. Vyberajte s rozvahou tak, aby ste mali uplatnenie aj po skončení štúdia. Držím Vám palce.

Vážení učitelia!

Vážim si Vašu prácu a mám voči nej rešpekt. Ste nezastupiteľným článkom reťazca vzdelávania a výchovy. Vaša kreativita, odbornosť a ľudský prístup sa prejavil práve počas minulého školského roka, kedy pri zatvorení škôl ministerstvom školstva ste museli vyučovať dištančnou formou.

Milí rodičia!

Moja vďaka patrí Vám, že ste sa v tomto neľahkom období zapájali a pomáhali pri vzdelávaní Vašich detí. Boli ste tu a aj budete ako podpora Vašich detí a aj pedagógov. Vaša spolupráca so školou má rozhodujúce postavenie pri výchove a vzdelávaní.

Počas uplynulého školského roka a počas prázdnin mesto nezaháľalo a snažilo sa pomôcť pri oprave a úprave druhého domova vašich detí – školy.
Pokračovalo sa opravách v budove Materskej školy Juh, rozšírila sa kapacita materských škôl na Domašskej ulici a na Kukučínovej ulici. Dobrou správou je, že mesto bolo úspešné v projekte zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bernolákova ulica, kde budúci rok preinvestujeme 960 000 eur. V tomto období prebieha verejné obstarávanie na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie na budove Základnej školy Sídlisko II. Časť peňazí, a to vo výške 150 000 eur, mesto získalo z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR. Zároveň, v tomto období všetky základné školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti realizujú projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – pomocou ktorého zlepšíme technické vybavenie jazykových učební, školských knižníc a odborných učební.

Prajem si, aby tento školský rok nebol pandémiou Covid 19 ovplyvnený v takej miere ako ten minulý. Pevne verím, že bude krajší, lepší a jednoduchší.

Želám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2021/2022 bohatý na vedomosti.

« späť

aktualizácia: 09.11.2021 | počet zobrazení: 1 232
Počet návštev od 21.02.2008: 4638492
Počet návštev dnes: 358