Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Primátor mesta slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Primátor mesta slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru

Primátor mesta slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru Dňa 28.10.2013 primátor mesta Ján Ragan slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru, ktorý 19.10.2013 oslávil krásne životné jubileum – sedemdesiatiny. Počas tejto slávnostnej chvíle mu primátor mesta poďakoval za jeho prácu, ktorú vykonal nielen pre naše mesto a poprial mu veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania a entuziazmu do budúcna. Michal Kučera sa narodil sa v dedinke Úpor. Po ukončení teologických štúdií bol v roku 1965 ordinovaný v Prešove. V rokoch 1996 – 1999 bol rektorom kňazského seminára v Prešove a v rokoch 1996 – 1997 odborným asistentom Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove. Vo Vranove nad Topľou – v Čemernom pôsobil od roku 1999. Najprv v rokoch 1999 – 2003 ako okresný dekan vranovského dekanátu, 2003 ako protopresbyter vranovsko – čemernianského protopresbyteriátu a od roku 2004 ako farár vo farnosti Čemerné. 11. novembra 2003 bol menovaný do Kňazskej rady a 12. novembra 2003 do Zboru konzultorov. Za jeho pôsobenia sa vo farnosti rozvíjali mnohé aktivity, do ktorých sa zapájal a podporoval ich nielen aktívnou pomocou, ale aj modlitbami. Spolupracoval pri organizovaní Medzinárodného festivalu duchovnej piesne, podporoval športové vyžitie mladých, počas jeho pôsobenia prebehla vonkajšia rekonštrukcia kostola v Čemernom a pomáhal pri stavbe kostola na Juhu. V júli 2011 odišiel z farnosti Čemerné do dôchodku a pôsobí ako výpomocný duchovný vo farnosti Vranov – Juh.

« späť

Primátor mesta slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru
« » Primátor mesta slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru
Primátor mesta slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru Primátor mesta slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru Primátor mesta slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru
aktualizácia: 07.11.2013 | počet zobrazení: 19 388
Počet návštev od 21.02.2008: 4656931
Počet návštev dnes: 3371