Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Opravy miestnych komunikácií, spevnených plôch v meste Vranov nad Topľou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Opravy miestnych komunikácií, spevnených plôch v meste Vranov nad Topľou

V rámci programu opráv miestnych komunikácií, spevnených plôch bola v priebehu uplynulého týždňa ukončená oprava pešej komunikácie Na hrunku pri autobusovej zastávke. Zároveň na tejto ulici bude v najbližšom období zrealizovaná oprava výtlkov.

V tomto období prebiehajú ukončovacie práce na spevnených plochách na Okulke, na cestnej komunikácii pri novom bytovom dome na Lúčnej a súčasne na Lúčnej za novovybudovaným bytovým domom je pred ukončením oprava rigola, v ktorom bola opravená dlažba, vybudované nové šachty a zároveň bola zrealizovaná oprava starých šácht. Oprava komunikácií prebieha aj na Sídlisku I. – oprava cestnej a pešej komunikácie pri Ulici Janka Kráľa a Ondavskej ulici a súčasne v realizácii je oprava vnútro-sídliskovej komunikácie na tomto sídlisku. Do konca roka je naplánované aj vyštrkovanie cestnej komunikácie ku kláštoru na Lomnici. V rámci havarijných stavov (zosuv cestnej komunikácie) je v realizácii oprava cestnej komunikácie na Viniciach a to na Ulici E. Urxa.

V roku 2015 v rozpočte mesta Vranov nad Topľou bolo na opravy miestnych komunikácií, spevnených plôch a parkovísk celkovo vyčlenených 257 tisíc eur. V rámci tohto programu bola mimo momentálne realizovaných opráv zrealizovaná oprava miestnej komunikácie smerom na Ortáše, oprava pešej komunikácie v Čemernom na Trepčianskej ulici, oprava plochy oproti zastávke na Čemernianskej ulici, oprava chodníka pri Základnej škole Sídlisko II., oprava chodníka pred poisťovňou Alianz, oprava chodníka na Okulke za bytovým domom Q, oprava spevnených plôch na Okulke, oprava chodníka Na hrunku pri zastávke, oprava chodníka na Ulici Alexandra Dubčeka, oprava plochy pri Dome kultúry, oprava parkoviska pri Základnej škole Juh, oprava vnútro-sídliskovej komunikácie na Lúčnej pri bytovom dome 824 a 825

« späť

Chodník na Sídlisku II. pri bytovom dome 1324 pred opravou
« » Chodník na Sídlisku II. pri bytovom dome 1324 pred opravou
Chodník na Sídlisku II. pri bytovom dome 1324 pred opravou Chodník na Sídlisku II. pri bytovom dome 1324 po zrealizovanej oprave Chodník na Ulici A. Dubčeka pred opravou Chodník na Ulici A. Dubčeka po zrealizovaní opravy Chodník na Okulke pred opravou Chodník na Okulke po zrealizovaní opravy Chodník na Okulke pred opravou Chodník na Okulke po zrealizovaní opravy Chodník pri Základnej škole Sídlisko II. pred opravou Chodník pri Základnej škole Sídlisko II. po zrealizovaní opravy Chodník a cesta na Sídlisku I. pred opravou Chodník a cesta na Sídlisku I. počas realizácie opravy Cestná komunikácia Lomnica - Ortáše pred opravou Cestná komunikácia Lomnica - Ortáše po zrealizovaní opravy Vnútrosídlisková komunikácia na Lúčnej pri bytových domoch 824 a 825 pred opravou Vnútrosídlisková komunikácia na Lúčnej pri bytových domoch 824 a 825 po zrealizovaní opravy Parkovisko pri Základnej škole Juh pred opravou Parkovisko pri Základnej škole Juh po zrealizovaní opravy Plocha pri Dome kultúry pred opravou Plocha pri Dome kultúry po zrealizovaní opravy Spevnená plocha na Okulke pred opravou Spevnená plocha na Okulke po zrealizovaní opravy Spevnená plocha na Okulke pred opravou Spevnená plocha na Okulke po zrealizovaní opravy Spevnená plocha na Okulke pred opravou Spevnená plocha na Okulke po zrealizovaní opravy Rigol na Lúčnej pred opravou Rigol na Lúčnej počas realizácie opravy Chodník na Trepčianskej ulici pred opravou Chodník na Trepčianskej ulici po zrealizovaní opravy Cestná komunikácia na Lúčnej pri novovybudovanom bytovom dome Oprava havarijného stavu na Viniciach Oprava vnútrosídliskovej komunikácie na Sídlisku I.
aktualizácia: 23.11.2015 | počet zobrazení: 35 135
Počet návštev od 21.02.2008: 4474109
Počet návštev dnes: 281