Kancelária prvého kontaktu

« späť
Samospráva » Mestský úrad » Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu Kancelária prvého kontaktu sa nachádza na prízemí mestského úradu po vstupe do úradu vpravo. Zabezpečuje prvý kontakt občanov s mestským úradom. Na tomto mieste prijímame žiadosti a podania, usmerníme vás pri vybavení vašej záležitosti, vybavíme niektoré podania na počkanie, poskytujeme informácie.

Prevádzka v kancelárii prvého kontaktu je nepretržitá počas celej pracovnej doby

Kancelária zároveň slúži ako CENTRUM SOCIÁLNEHO PORADENSTVA

Čo možno vybaviť v kancelárii prvého kontaktu

  • podať žiadosť – zamestnanci poskytnú tlačivá, v prípade potreby pomôžu s ich vyplnením tlačív, poučia o postupe a potrebných prílohách,
  • vybaviť niektoré záležitosti – prihlásenie k pobytu, rybársky lístok, oznámenie o konaní verejnej zbierky a iné
  • získať poradenstvo a pomoc v sociálnej oblasti
  • vyžiadať dokumenty mesta – všeobecne záväzné nariadenia, rozpočet mesta, štatút a iné dokumenty; za úhradu nákladov na kopírovanie vám vyžiadaný dokument poskytneme
  • získať informácie o poslancoch, komisiách mestského zastupiteľstva a o činnosti ďalších orgánov mesta, odovzdať svoju požiadavku pre poslancov v písomnej forme
  • nazrieť do zbierky zákonov – podľa záujmu vyžiadané texty prekopírujeme
  • zakúpiť si knihu, pohľadnicu, mapu mesta, prezentačné CD alebo iný propagačný materiál mesta
  • dostať informačné letáky mesta – Vranovský hlásnik, INFO-leták o podujatiach v kultúre a iné (bezplatne)
  • získať rôzne praktické informácie – telefónne čísla, kontakt na inštitúcie v meste, cestovný poriadok mestskej autobusovej dopravy a ďalšie.

« späť

aktualizácia: 02.05.2013 | počet zobrazení: 78 391
Počet návštev od 21.02.2008: 4638358
Počet návštev dnes: 224