Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Opravy, údržba a rekonštrukcie v školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou - Materská škola Kukučínova

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Opravy, údržba a rekonštrukcie v školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou - Materská škola Kukučínova

Mesto Vranov nad Topľou v novembri začalo realizovať projekt „Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou“, na ktorý má schválený nenávratný finančný príspevok z fondov EU.

Realizáciou projektu mesto:

1, zvýši kapacitu materskej školy nadstavbou pavilónu E o 20 detí.
2, zvýši energetickú hospodárnosť 2 pavilónov, a to pavilónu B1, E, a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností – zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy, výmenou okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukciou vykurovacej sústavy s inštaláciou tepelného čerpadla, inštaláciou riadeného vetrania v učebniach a spálňach s rekuperáciou tepla a s výmeny osvetlenia vnútorných priestorov.
3, zrealizuje stavebno – technickú úpravu areálu MŠ, výstavba detského ihriska.

Celkovo do rekonštrukcie Materskej školy Kukučínova, ktorá bude financovaná z prostriedkov EU a štátneho rozpočtu vo výške 95% z oprávnených nákladov na stavbu, bude preinvestovaných 419 000 eur.

V tejto materskej škole bola na základe uzavretej darovacej zmluvy zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení, umyvární a šatní. Uvedené práce vykonali zamestnanci súkromnej firmy, ktorí majú oprávnenie vykonávať obkladačské a vodárenské práce. Na rekonštrukciu boli použité certifikované materiály, WC, umývadlá, batérie, obkladačky, protišmykové dlaždice. Rekonštrukcia týchto zariadení bude pokračovať v jarných mesiacoch, a to rekonštrukciou umyvárne, sociálnych zariadení a šatne v jednej triede.
Hodnota tohto sponzorského daru je vo výške približne 30 000 eur.

« späť

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 3 390
Počet návštev od 21.02.2008: 4481849
Počet návštev dnes: 705