Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Od januára platia nové pravidlá pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Od januára platia nové pravidlá pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Ešte v septembri bola vykonaná analýza zmesového komunálneho odpadu, v rámci ktorej bolo zistené, že v nádobách na komunálny odpad (v čiernych nádobách) sa nachádza 30,58 % kompostoveľného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a 13,45 % biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Tento odpad obyvatelia bývajúci v rodinných domoch môžu kompostovať a tým znížiť množstvo odpadu uloženého na skládku.
Z dôvodu zvýšenia separácie tohto odpadu a zároveň z dôvodu legislatívnych zmien mesto Vranov nad Topľou od 1. januára 2021 zavádza a zabezpečuje zber a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 

Tento druh odpadu obyvatelia bývajúci bytových domoch budú od začiatku roka ukladať do 240 litrových nádob umiestnených v stanovištiach určených pre zberné nádoby.Čo patrí do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

  • zvyšky jedál a potravín z domácností
  • zvyšky ovocia a zeleniny
  • zvyšky pečiva a obilnín
  • zvyšky rastlínČo nepatrí do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

  • obaly znečistené potravinami
  • jedlé oleje a tuky
  • uhynuté zvieratá
  • exkrementy zvierat
  • triedené zložky – papier, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly – tetrapak
  • stavebný odpad a zemina„Téma odpadov je aktuálna stále. Rokmi sme si zvykli nakupovať  tovar, potraviny a rôzne predmety, ktoré sú balené samostatne a tým pádom tvoríme oveľa viac odpadu. Predmetnou analýzou sme zistili, že sú veľmi veľké rezervy v jeho separovaní. V odpade sme našli veľa biologického odpadu – kvety, trávu, lístie,  konáre, pričom tento odpad, hlavne v rodinných domoch, môžeme kompostovať. V odpade bolo aj veľa potravín – chlieb, pečivo, mäso, zelenina, ovocie a rôzne šupky z nich. Toto všetko bolo nájdené v čiernych nádobách. Tu je potrebné pripomenúť,  že čím viac odpadu skončí v čiernych nádobách, tým viac budeme za odpad platiť.  A to určite nechceme. Rozumnejšie je tieto peniaze využiť na opravu ciest, chodníkov, výstavbu parkovacích miest, výstavbu ihrísk, podporu kultúry a  športu," povedal primátor mesta Ján Ragan.

« späť

aktualizácia: 03.03.2021 | počet zobrazení: 1 300
Počet návštev od 21.02.2008: 4320342
Počet návštev dnes: 488