Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Od januára platia nové pravidlá pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Od januára platia nové pravidlá pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Ešte v septembri bola vykonaná analýza zmesového komunálneho odpadu, v rámci ktorej bolo zistené, že v nádobách na komunálny odpad (v čiernych nádobách) sa nachádza 30,58 % kompostoveľného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a 13,45 % biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Tento odpad obyvatelia bývajúci v rodinných domoch môžu kompostovať a tým znížiť množstvo odpadu uloženého na skládku.
Z dôvodu zvýšenia separácie tohto odpadu a zároveň z dôvodu legislatívnych zmien mesto Vranov nad Topľou od 1. januára 2021 zavádza a zabezpečuje zber a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 

Tento druh odpadu obyvatelia bývajúci bytových domoch budú od začiatku roka ukladať do 240 litrových nádob umiestnených v stanovištiach určených pre zberné nádoby.Čo patrí do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

  • zvyšky jedál a potravín z domácností
  • zvyšky ovocia a zeleniny
  • zvyšky pečiva a obilnín
  • zvyšky rastlínČo nepatrí do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

  • obaly znečistené potravinami
  • jedlé oleje a tuky
  • uhynuté zvieratá
  • exkrementy zvierat
  • triedené zložky – papier, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly – tetrapak
  • stavebný odpad a zemina„Téma odpadov je aktuálna stále. Rokmi sme si zvykli nakupovať  tovar, potraviny a rôzne predmety, ktoré sú balené samostatne a tým pádom tvoríme oveľa viac odpadu. Predmetnou analýzou sme zistili, že sú veľmi veľké rezervy v jeho separovaní. V odpade sme našli veľa biologického odpadu – kvety, trávu, lístie,  konáre, pričom tento odpad, hlavne v rodinných domoch, môžeme kompostovať. V odpade bolo aj veľa potravín – chlieb, pečivo, mäso, zelenina, ovocie a rôzne šupky z nich. Toto všetko bolo nájdené v čiernych nádobách. Tu je potrebné pripomenúť,  že čím viac odpadu skončí v čiernych nádobách, tým viac budeme za odpad platiť.  A to určite nechceme. Rozumnejšie je tieto peniaze využiť na opravu ciest, chodníkov, výstavbu parkovacích miest, výstavbu ihrísk, podporu kultúry a  športu," povedal primátor mesta Ján Ragan.

« späť

aktualizácia: 03.03.2021 | počet zobrazení: 1 567
Počet návštev od 21.02.2008: 4474339
Počet návštev dnes: 511