Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Deň učiteľov 2017 + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Deň učiteľov 2017 + video

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou dňa 28. 3. 2017 uskutočnilo slávnostné oceňovanie učiteľov všetkých materských, základných, stredných škôl, ktoré pôsobia regióne Vranov nad Topľou. V úvode sa prítomným prihovoril primátor mesta Ján Ragan. Z príhovoru primátora vyberáme: „Vaša láska k deťom je prvý krok a zmysel pre hodnoty a cieľ pedagogického povolania. Cieľom výchovy je dosiahnuť, aby dieťa malo postupne účasť na všetkých hodnotách spoločnosti v ktorej žije, svojho národa a celej ľudskej rodiny. Som pevne presvedčený, že vy, ako učitelia, veríte v tieto hodnoty, v spoločnosť, vedu, v hodnotu, ktorú má ľudské svedomie spolu so všetkými pravdami, ktoré ho tvoria.“

video najdete tu: https://youtu.be/E1vjkQkv8Wo

Oceňovanie práce pedagógov v kontexte osláv Dňa učiteľov sa stalo v našom meste peknou tradíciou na vyjadrenie vďaky a úcty. Učitelia, ktorých na ocenenie navrhlo vedenie jednotlivých typov škôl, sa podpísali do pamätnej knihy mesta a prevzali ďakovný list za obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie v meste Vranov nad Topľou z rúk primátora mesta Jána Ragana.

Ocenení učitelia:


MATERSKÁ ŠKOLA Okulka
Mgr. Mária Malá, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Kukučínova
Erika Hrunová, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Ulica 1. mája
Mgr. Mária Miňová, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Sídlisko 1. mája
Iveta Krauspeová, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Juh
Iveta Kmecová, učiteľka 

MATERSKÁ ŠKOLA, Vajanského ulica
Mária Šoganičová, riaditeľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kukučínova
PaedDr. Martin Babiak, riaditeľ
Eva Isáková, vychovávateľka
Mgr. Danka Kaliášová, pedagogická asistentka učiteľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Sídlisko II
Mgr. Viera Andrejčáková, učiteľka
Mgr. Monika Lešková, učiteľka
Mgr. Peter Šofranko, učiteľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bernolákova
Mgr. Marek Cerula, riaditeľ
RNDr. Ľubica Hrinková, zástupkyňa
Ing. Stanislav Petro, učiteľ
Mgr. Anna Tomčíková, učiteľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lúčna (Námestie Jána Pavla II.)
Mgr. Tomáš Komár, učiteľ
Mgr. Roman Kuzemka, učiteľ
Mgr. Marián Hvozdík, učiteľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Juh
Mgr. Ľuboslav Soták, učiteľ
Mgr. Jana Mušinková, učiteľka
Mgr. Zuzana Kuzemková, učiteľka
Ing. Ondrej Žužo, in memoriam, učiteľ

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Mgr. Zuzana Joneková, riaditeľka
PaedDr. Eva Lazorová, učiteľka

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Martina Holpová, učiteľka

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Bc. Marián Sobota, vychovávateľ

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA
Mgr. Lucia Hudáková, učiteľka v MŠ
Mgr. Zuzana Hrubovská, učiteľka
Mgr. Henrieta Kľučárová, učiteľka

GYMNÁZIUM
Mgr. Matúš Magura, učiteľ
Mgr. Ľubomíra Magurová, učiteľka

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Ing. Lýdia Baranová, učiteľka
Ján Lazúr, učiteľ
Ing. Mária Strmeňová, učiteľka

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA A. Dubčeka
Mgr. Martina Koščová, učiteľka
Mgr. Marián Popaďák, majsterka OV

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
Mgr. Erika Virbová, učiteľka
Bc. Ján Mašlanka, majster OV

SPOJENÁ ŠKOLA ul. Budovateľská
Anna Čiešková, vychovávateľka
Mgr. Lucia Janošková, učiteľka

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
Mgr. Zuzana Sotáková, učiteľka
Mgr. Adriana Panáková, učiteľka 

SPOJENÁ ŠKOLA ČAKLOV
Ing. Veronika Fedorová, učiteľka
František Šalantay, majster OV

V úvodnom programe – pozdrave žiakov účinkovali: Jana Tribulová (ZUŠ), Roman Machek a Norbert Jakubek (ZŠ Bernolákova), Alexandra Grominová v doprovode pani učiteľky Jany Budaiovej (ZŠ Námestie Jána Pavla II.). Príjemnou bodkou podujatia bolo vystúpenie skupiny Slovak Tango a tanečného odboru ZUŠ vo Vranove nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 23.05.2017 | počet zobrazení: 3 339
Počet návštev od 21.02.2008: 4474384
Počet návštev dnes: 556