Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2016 je prebytok vo výške viac ako 540 000 eur

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Výsledok hospodárenia mesta za rok 2016 je prebytok vo výške viac ako 540 000 eur

Jedným z bodov rokovania posledného Mestského zastupiteľstva (29. 6. 2017), bol záverečný účet mesta za rok 2016.Podľa pripraveného dokumentu mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2016 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 21 423 190,58 € a celkovými výdavkami v sume 20 875 976,61 €. Rozdiel medzi nimi je prebytok vo výške 547 213,97 €.

Aktíva mesta sa zvýšili celkovo o 2 643 900 tis. €. Do majetku mesta boli zaradené zakúpené pozemky pod budovou ZŠ Bernolákova, pozemok na Ulici B. Nemcovej – Vranovský stolnotenisový klub, pozemky a hala od Cargo železničná spoločnosť a ukončené investičné akcie Rekonštrukcia a úprava MŠ Kukučinova, prístavba MŠ Sídlisko Juh, modernizácia verejného osvetlenia pomocou LED technológie, novostavba zimného štadióna, bytový dom na Domašanskej ulici, bytový dom na Lúčnej, osvetlenie prechodov a bezpečnostné prvky, rekonštrukcia chodníkov v Čemernom, verejné osvetlenie v Čemernom a socha Hesperid.

Záväzky voči dodávateľom sa oproti roku 2015 znížili o 296 000 eur a k 31. 12. 2016 mesto neevidovalo žiadne záväzky po splatnosti nad 60 dní. O zaplatené splátky úverov v sume 317,4 tis. € sa znížila výška komerčných bankových úverov. Mesto znížilo zadlženosť vo vzťahu k bežným príjmom predchádzajúceho roka o 4,34 % z 34,03 % na súčasných 29,69 %.

V roku 2016 mesto získalo z grantov a dotácií 7 087 800 eur. Mesto poskytlo dotácie v celkovej sume 311 670 eur, z toho na šport 288 450 eur, na kultúru 13 000 eur, cirkvi a tretí sektor 10 220 eur.

« späť

aktualizácia: 10.07.2017 | počet zobrazení: 2 458
Počet návštev od 21.02.2008: 4638421
Počet návštev dnes: 287