Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove

Oddelenie školstva pri MsÚ Vranov nad Topľou na základe požiadaviek riaditeľov škôl zrealizovalo v dňoch 19. – 22. január 2015 aktualizačné vzdelávanie „Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove“ pre pedagogických zamestnancov materských a základných škôl na území nášho mesta, nakoľko inštruktorom plaveckých kurzov skončila platnosť osvedčení.

Z dôvodu bezpečnosti detí a žiakov našich škôl bolo v záujme zriaďovateľa vyriešiť tento problém. Poskytovateľom 4-dňového vzdelávacieho programu v rámci projektu „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“, bolo RP MPC so sídlom v Prešove. Aktualizačného vzdelávania sa zúčastnilo 25 pedagogických zamestnancov materských a základných škôl.

Cieľom bolo získať špecifické pedagogické a pohybové kompetencie pre realizáciu kurzov plávania detí a žiakov všetkých typov škôl.

V dopoludňajších hodinách lektori vzdelávania – PaedDr. Michal Modrák PhD. /vedúci vzdelávacej skupiny/, Mgr. Ľubomír Bodnár a Mgr. Martin Smetanka – realizovali praktickú časť v učebni IKT Základnej školy Bernolákova ulica. Popoludní prebiehala praktická časť v plaveckej učebni, kde sa frekventanti venovali nácvikom postupných krokov techniky plaveckých pohybov, diagnostike prvých plaveckých spôsobov, osvojovaniu si jednotlivý prvkov plaveckých spôsobov, aplikácii získaných poznatkov a zručností pre realizáciu plaveckého výcviku, tiež nadobudnutiu základov záchranárskych zručností pri záchrane topiaceho sa

Požiadavkov na úspešné ukončenie vzdelávania bola záverečná prezentácia pred účastníkmi vzdelávania a lektormi. Naši absolventi úspešne zvládli teoretickú i praktickú časť a získali „Osvedčenie o spôsobilosti viesť skupinu žiakov na plaveckom výcviku“

Ďakujeme riaditeľom ZŠ Bernolákova a Juh, ako aj všetkým frekventantom materských a základných škôl na území mesta , že spoločnými silami vytvorili príjemnú atmosféru na realizáciu a priebeh vzdelávania, čím prispeli prostredníctvom seba k vzornej reprezentácii svojich škôl ako aj zriaďovateľa – Mesto Vranov nad Topľou.

oddelenie školstva

« späť

Aktualizačné vzdelávanie 1
« » Aktualizačné vzdelávanie 1
Aktualizačné vzdelávanie 1 Aktualizačné vzdelávanie 2 Aktualizačné vzdelávanie 3 Aktualizačné vzdelávanie 4
aktualizácia: 10.02.2015 | počet zobrazení: 14 343
Počet návštev od 21.02.2008: 4477247
Počet návštev dnes: 470