Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Malá detská spartakiáda

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Malá detská spartakiáda

Spolupráca. Obyčajné slovo, ktoré v sebe nesie vzácnu hodnotu. Hodnotu spájania ľudských síl pre určitú myšlienku. Spoločná myšlienka, znova urobiť niečo pre zdravie a radosť deti, spojila členov Kabinetu pre predprimárne vzdelávanie, ktorí v spolupráci s CVČ a pod záštitou primátora Ing. Jána Ragana zorganizovali pre deti z Vranovských materských škôl podujatie pod názvom „ Malá detská spartakiáda“.
Deti v patričných cvičebných úboroch, s náčiním a elánom sa predstavili v deviatich pohybových skladbách. Toto nádherné športové podujatie spestrili aj športovci krúžku Capoeira , ktorý pôsobí pri CVČ vo Vranove n/T. Záverečnou bodkou bolo spoločné cvičenie všetkých zúčastnených detí. Podujatie sa uskutočnilo 28.10.2015 v mes­tskej športovej hale a bolo zároveň vyvrcholením všetkých aktivít, ktoré sprevádzali a podporovali ďalšiu myšlienku, myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku. Táto myšlienka vznikla z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) a každoročne bude pripadať na 4. novembra.

PaedDr. Beáta Jankurová, oddelenie školstva

videá:
https://www.youtube.com/watch?…
https://www.youtube.com/watch?…
https://www.youtube.com/watch?…
https://www.youtube.com/watch?…
https://www.youtube.com/watch?…

« späť

aktualizácia: 23.11.2015 | počet zobrazení: 13 010
Počet návštev od 21.02.2008: 4388697
Počet návštev dnes: 1140