Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Mesto Vranov má výbornú východiskovú pozíciu na čerpanie eurofondov

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto Vranov má výbornú východiskovú pozíciu na čerpanie eurofondov

Hospodárenie mesta Vranov nad Topľou sa v roku 2014 riadilo rozpočtom, ktorý po premietnutí zostatku bežného účtu z roku 2013, po premietnutí účelových prostriedkov štátu na prenesené kompetencie na úseku školstva, sociálnych služieb, ako aj úpravách schválených mestským zastupiteľstvom predstavoval v Príjmoch a výdavkoch vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií objem 18 221 211,– €.
Celkové príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií boli dosiahnuté v objeme 18.4 mil. €, oproti oproti minulému roku boli vyššie zhruba o 400 tisíc eur.
Vlastné príjmy z toho tvorili vyše polovicu, teda 9,2 mil. €, v porovnaní s rokom 2013 boli vyššie o 256 tisíc eur, v rámci týchto vlastných príjmov boli nedaňové príjmy nižšie o 67 tisíc eur avšak daňové vzrástli o 323 tisíc eur. Výdavky za hospodárstvo mesta vrátane rozpočtových organizácií boli čerpané vo výške 17,8 mil. €, t. j. 97,9 %.
V roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 dlhodobý hmotný majetok vzrástol o takmer 132 tis. €. Pohľadávky mesta sa zvýšili o 24,7 tis. €, záväzky bez započítania rezerv sa znížili o 773,5 tis. €.
Úverová angažovanosť mesta – táto bez úverov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a bez Komunál Eurofondy úveru predstavuje 29,17 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (hranica 60 %), takže aj napriek prijatiu nového úveru na obstaranie ľadovej plochy sa oproti roku 2013 znížila. Ročná dlhová služba – splátky úverov a úrokov z týchto opäť bez úverov zo ŠFRB predstavuje 3,27 % z bežných príjmov roka 2013 (hranica je 25 %). Pomocou prijatých opatrení vo vzťahu k podnikateľskej činnosti dosiahlo mesto kladný hospodársky výsledok z tejto činnosti. 

Ako vyplýva z uvedených finančných ukazovateľov, finančná kondícia mesta sa zlepšuje a mesto vytvorilo svojou finančnou zodpovednosťou výbornú východiskovú pozíciu či už na financovanie investičných akcií alebo zapojenie sa prostredníctvom spoluúčasti do čerpania eurofondov.

« späť

aktualizácia: 27.07.2015 | počet zobrazení: 5 491
Počet návštev od 21.02.2008: 4383338
Počet návštev dnes: 733