Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Projekty podporené Prešovským samosprávnym krajom

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Projekty podporené Prešovským samosprávnym krajom

projekt Mesto Vranov nad Topľou v mesiaci október 2012 úspešne ukončilo realizáciu dvoch projektov zameraných na rozvoj kultúry a športu, ktoré finančne podporilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, každý sumou 5 000 eur. Prvý projekt s názvom „Zlepšenie technického stavu športového areálu pri ZŠ Juh“ riešil zlepšenie technického stavu športového zariadenia pri predmetnej základnej škole vybudovaním spojovacej chodby medzi športovou halou a telocvičňou. Realizáciou projektu sme zvýšili kvalitu poskytovaných možností na športovanie verejnosti i rôznych športových záujmových, resp. vekových skupín občanov. Odstránilo sa čakanie vonku v nepriaznivom počasí, čo je dôležité najmä u detí, zvýšil sa komfort ponuky športu a športového vyžitia. Zároveň vytvorením nových priestorov na odkladanie športového náradia bolo upravené zázemie predmetných športovísk a zlepšila sa aj ich estetická stránka.

Hlavným cieľom druhého projektu s názvom „Zvýšenie kvality zázemia pre poskytovanie živej kultúry v regióne Vranov nad Topľou“ bolo zlepšenie podmienok na prezentáciu živej kultúry prostredníctvom rozšírenia a úprav mobilného javiska pred Mestským domom kultúry. Doterajšie rozmery javiska boli najmä pri účinkovaní folklórnych súborov alebo početnejších tanečných skupín nepostačujúce, preto bolo nevyhnutné rozšíriť plochu javiska pridaním ďalších mobilných modulov s príslušenstvom (krycie plátno, zábradlie). Realizáciou projektu sme dosiahli vyššiu kvalitu podmienok na organizovanie rôznych festivalov a prehliadok umenia konajúcich sa na tomto javisku počas roka, čo má vzhľadom na mobilitu javiska veľký význam pre rozvoj a popularizáciu živej kultúry nielen v našom meste, ale v celom regióne i za jeho hranicami.

Projekt finančne podporilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kra­ja.

« späť

aktualizácia: 16.11.2012 | počet zobrazení: 16 547
Počet návštev od 21.02.2008: 4474267
Počet návštev dnes: 439