Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Deň učiteľov 2023

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Deň učiteľov 2023

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 28. marca 2023 v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnilo slávnostné oceňovanie, ktorou samospráva vzdala hold jednému z najušľachti­lejších povolaní, povolaniu učiteľa. K prítomným učiteľom sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Ragan.

Viem, aké veľké úsilie v súčasnosti vynakladáte, aby nástrahy, ktoré život prináša práve vašim žiakom, sa ich čím menej dotýkali. Pre svojich žiakov ste nielen zdrojom vedomostí, ale hlavne mentormi, ktorí ich usmerňujú na správnu cestu a pomáhajú im objavovať ich silné stránky. Formujete ich hodnoty, rozvíjate ich schopnosti a pomáhate im nájsť svoje miesto v živote. Vaša práca prináša radosť a uspokojenie, keď vidíte, že vaši študenti sa učia nové veci a rastú ako osobnosti.

Ale to nie je všetko. Vaša práca sa častokrát stretáva s mnohými výzvami a problémami, ktoré sa týkajú nielen vzdelávania, ale aj emocionálneho a sociálneho vývoja detí. Vy sa však dokážete aj k týmto problémom postaviť s odvahou a vytrvalosťou a pomáhať deťom prekonať ich ťažkosti.“

Ocenení pedagogickí zamestnanci (na návrh vedení jednotlivých škôl) sa podpísali do pamätnej knihy mesta a od primátora mesta si prevzali ďakovný list za obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie v meste Vranov nad Topľou so symbolickým kvetom a malým darom. Príjemnou bodkou za milým stretnutím bolo vystúpenie Petra Lipu s kapelou.

Materské školy

MATERSKÁ ŠKOLA VAJANSKÉHO

Bc. Zuzana Isáková

MATERSKÁ ŠKOLA Ulica 1.mája

Lenka Hanudeľová
Júlia Jenčková

MATERSKÁ ŠKOLA Sídlisko 1.mája

Iveta Krauspeová
Mgr. Mariana Štefanovová

MATERSKÁ ŠKOLA Juh

Viera Leničová
Marta Roškovičová

MATERSKÁ ŠKOLA Kukučínova

Danka Koritková
PaedDr. Mária Komenská Šimková

MATERSKÁ ŠKOLA Okulka

Eva Kmecová
Gabriela Kopková

Základné školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Sídlisko II

Mgr. Michaela Turcovská
Mgr. Andrea Ivanová
Mgr. Rastislav Fedor
Martina Holpová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lúčna

PhDr. Irena Fazekášová
Mgr. Peter Mišík
Mgr. Ján Verčimák

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Juh

RNDr. Marcela Fedorová
Mgr. Jakub Sabol
Mgr. Lucia Kaminská
Mgr. Kvetoslava Breciková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bernolákova

Mgr. Anna Tomčíková
Mgr. Darina Babjačková
PhDr. Mária Radvanská
PaedDr. Katarína Haľková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kukučínova

Ing. Viera Krotká
Mgr. Tatiana Lukáčová
Monika Jakubková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lomnica

Mgr. Anna Sukovská

Stredné školy, ZUŠ, CVČ, cirkevné školy

GYMNÁZIUM CYRILA DAXNERA

Mgr. Iveta Pribulová
PaedDr. Miroslava Fuňáková

OBCHODNÁ AKADÉMIA

Ing. Daniela Sotáková
Mgr. Lenka Čižmariková

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA

Ing. Miroslav Vaterka
Ing. Branislav Bugra

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA A.DUBČEKA

Ing. Ján Hrešan
Bc. František Ivanko

SPOJENÁ ŠKOLA BUDOVATEĽSKÁ ULICA

Mgr. Marek Konečný
Mgr. Katarína Sujová
Mgr. Kamila Durkajová

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA

Ing. Helena Madurová
Bc. Darina Zastková

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA

Mgr. Peter Lojan
Mgr. Zuzana Hrubovská
Mgr. Lucia Hudáková

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Ing. Juraj Homza

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Mgr. Mária Pavolková, Dis.art
Mgr. Ján Kostelník

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

PaedDr. Ingrid Kovalská

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

PaedDr. Mária Križalkovičová

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

PhDr. Marta Mrážiková

« späť

aktualizácia: 09.05.2023 | počet zobrazení: 2 662
Počet návštev od 21.02.2008: 4631223
Počet návštev dnes: 1311