Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výstavba nového chodníka na Tehelnej ulici + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Výstavba nového chodníka na Tehelnej ulici + video

V záujme zvýšenia bezpečnosti dopravy, najmä bezpečnosti chodcov, mesto Vranov nad Topľou v uplynulom období začalo s výstavbou novej pešej komunikácie na Tehelnej ulici. Jedná sa o pravostranný chodník v dĺžke 619,95 m, ktorý bude tesne súbežný s Tehelnou ulicou. Jeho šírka bude 1,5 metra.

Video nájdete tu: https://youtu.be/W5RJcH4E2UE

V rámci výstavby chodníka budú vybúrané spevnené vstupy do dvorov (betónová dlažba, betónová plocha) a jestvujúce priepusty. Keďže účelom tejto stavby je aj zabezpečiť odvedenie dažďových vôd rúrovým vedením z jestvujúcej priekopy, ktorá je vyspádovaná do priepustu pod Tehelnou ulicou, jestvujúci otvorený rigol bude nahradený dažďovou kanalizáciou s uličnými vpusťami. Chodník bude ohraničený zo strany od cestnej komunikácie vyvýšeným cestným obrubníkom. Tento obrubník bude pred vjazdmi do dvorov nahradený cestným nájazdovým obrubníkom. Súčasťou výstavby bude aj spevnenie vstupov do dvorov. Celková vydláždená plocha bude o rozlohe 1210,5 m2, celková asfaltová plocha bude o rozlohe 155 m2 a dĺžka kanalizačného potrubia bude 619,2 m2.

Do výstavby chodníka na Tehelnej ulici, ako aj do výstavby novej kanalizácie, mesto Vranov nad Topľou celkovo preinvestuje 227 000 eur.

« späť

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 848
Počet návštev od 21.02.2008: 4624752
Počet návštev dnes: 879