Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

MFK po zimnej prestávke

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » MFK po zimnej prestávke

MFK po zimnej prestávke Zimná prestávka v rozohratej súťaži III. ligy dospelých priniesla vo fungovaní MFK viacero zmien. Tieto nasledovali po odstúpení členov predstavenstva MFK a. s. na čele s predsedom Dušanom Molekom. Vzhľadom k nelichotivému postaveniu nášho mužstva v tabuľke, kde figurujeme na 15. mieste, bolo potrebné prijať opatrenia na záchranu mužstva dospelých v ligovej súťaži. Pán primátor Ján Ragan, ako zástupca akcionára MFK, oslovil poslancov MsZ a ponúkol možnosť obsadenia funkcií v správnej rade MFK. Na ponuku nereagovali, preto bolo potrebné prijať rozhodnutie. MsZ navrhol pracovníkov MsÚ prednostu Andreja Krišandu, Jozefa Uhlíka a Milana Malého ako členov správnej rady MFK, ktorých dňa 31.1.2013 MsZ na svojom zasadnutí schválivo do predstavenstva MFK. Dve miesta v predstavenstve, ako aj funkcia prezidenta MFK, boli neobsadené. Ponúkame ich generálnemu sponzorovi a ostatným sponzorom, aby mali zastúpenie v správnej rade. Finančná kríza sa nevyhla ani oblasti športu. V posledných rokoch sa nepodarilo nájsť pre MFK generálneho sponzora. Podstatnú časť rozpočtu prefinancovalo mesto Vranov, ktoré je 100 % akcionárom MFK. Po skončení jesennej časti bola v MFK a s. vykonaná kontrola, kde boli zosumarizované pohľadávky, ktoré sú k 31.1.2013 v sume 102 000 Eur. Tvoria ich hlavne neuhradené faktúry za hráčske služby, autobusovú prepravu, dodávku energií, pôžičky. Tento stav nemožno predlžovať.
Po schválení a prehodnotení rozpočtu na činnosť MFK bolo akcionárom rozhodnuté v krízovom režime vykonať všetko pre to, aby sa ligová súťaž vo Vranove udržala. Vychádzajúc z týchto možnosti sme oslovili bývalých hráčov Mira Janteka, Romana Lazúra a Petra Šamu, ktorí majú bohaté prvoligové skúsenosti, aby nám pomohli za týchto podmienok vytvoriť realizačný tým. Je pre nás potešením, že všetci traja takúto ponuku prijali. Hneď na začiatku sme si vysvetlili finančné možnosti nášho kubu, ako aj filozofiu, že chceme mužstvo budovať na vlastných odchovancoch. Hlavným trénerom je Miro Jantek, ktorý ako jediný má platnú trénerskú licenciu EURO A, ktorou je potrebné zastrešiť mužstvo dospelých aj dorastencov v ligovej súťaži. Bude naďalej zastrešovať aj dorastencov, aby sme mali prehľad o talentoch a aby sme im dali možnosť aj v mužstve dospelých. Často sa stávalo, že tieto talenty odišli do nižších súťaži, kde výkonnostne zaostali. Roman Lazúr je manažérom a trénerom mužstva dospelých. Peter Šamo je asistentom trénera. Ponuku na spoluprácu prijal aj Miro Kužma, ktorý bude vedúcim mužstva a ISSF manažérom. Lekárom bude MUDr. Michal Harčár a masérom Dušan Mendika.
Veľké zmeny v hráčskom kolektíve nenastali. Na hosťovanie sme uvoľnili Jaroslava Adama. Z Bardejova a Prešova máme na jarnú sezónu vybavených hráčov Erika Streňa a Jána Hatoka. Tréneri v príprave dali možnosť viacerým dorastencom, ktorí v prípravných zápasoch nesklamali ich dôveru. Potrebujeme posilniť útok jedným hráčom, nakoľko Michal Hamuľák odišiel do MFK Michalovce na prestup. Dňa 5.3.2013 sme pred začiatkom súťaže uskutočnili stretnutie primátora, správnej rady, realizačného týmu a hráčov , kde sme im vysvetlili podmienky hráčskych, trénerských a manažérskych zmlúv, ako aj fungovania mužstva dospelých. Tieto zmluvy sú na dobu určitú do 30.6.2013. Na toto obdobie máme financovanie zo zdrojov mestského rozpočtu v krízovom režime. Bola zdôraznená hlavná požiadavka a to záchrana ligovej súťaže, vzhľadom na pripravovanú reorganizáciu v ročníku 2014–15. Úlohou akcionára bolo vytvoriť podmienky pre fungovanie mužstva dospelých. Nebudeme realizačnému týmu zasahovať do kompetencií a výberu hráčov. Je plne na tomto kolektíve, aby urobil všetko pre záchranu ligového futbalu vo Vranove. Verím, že herným prejavom potešíme divákov a prilákame sponzorov, aby nám pomohli nájsť riešenie z tejto neľahkej situácie. Záverom chcem aj v mene primátora mesta poďakovať členom bývalej správnej rady na čele s Molekom za vykonanú prácu v uplynulom období, ako aj všetkým sponzorom a podnikateľským subjektom za spoluprácu a pomoc.

Za správnu radu MFK Jozef Uhlík

« späť

MFK po zimnej prestávke
MFK po zimnej prestávke
aktualizácia: 06.03.2013 | počet zobrazení: 24 518
Počet návštev od 21.02.2008: 4638360
Počet návštev dnes: 226