Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

PRVÁČIK MESTA 2019

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » PRVÁČIK MESTA 2019

Hudobno-zábavným programom v podaní UsmievAnky sa začalo tradičné podujatie – stretnutie primátora mesta s prváčikmi v školskom roku 2018/2019.
Toto milé stretnutie sa konalo v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou 2. 4. 2019 za prítomnosti riaditeľov škôl, triednych učiteliek prváckych tried, vychovávateliek školských klubov detí a vedúcich oddelení mestského úradu.
Pozvaných bolo 305 prváčikov zo 16 tried všetkých základných škôl, ktorým sa prihovoril primátor mesta Ján Ragan a zaželal im veľa úspechov a radosti pri vzdelávaní sa v škole. Nezabudol ani na triedne učiteľky a vychovávateľky, ktorým sa poďakoval za vzdelávanie a výchovu našej mladej generácie. Prváci si od primátora mesta a vedúcej oddelenia školstva Mariany Lapčákovej prevzali darček – knihu S Vrankom za poznaním a skladačkové pexeso s obrázkami nášho mesta. V rúčkach im nechýbal ani balíček cukríkov. Triedne učiteľky a vychovávateľky pripojili svoj podpis na stránku pamätnej knihy mesta. Podujatie moderovala Viera Machková.

  ZŠ Bernolákova  
1.A PaedDr. Magdaléna Goldmannová Mgr. Bibiána Korčinská
1.B Mgr. Miriam Bindasová   Lucia Tomášová
1.C Mgr. Tomáš Bíž   Dana Pelcerová
  ZŠ Sídlisko II  
1.A Mgr. Viera Andrejčáková Bernardína Pariľáková
1.B Mgr. Viera Kobielská Eva Lukáčová
1.C Mgr. Kvetoslava Hüblerová Martina Holpová
1.D Mgr. Marta Šofranková Ľudmila Gajdošová
  ZŠ Juh  
1.A Mgr. Viera Šamová Bc. Ivana Čikotová
1.B Mgr. Miroslava Fedorová Tatiana Semanová
1.C Mgr. Anna Kovaľová Lenka Tomášová
  ZŠ Lúčna  
1.A Mgr. Anna Pribulová Marta Kolesárová
1.B Edita Kentošová Daniela Melková
  CSŠ  
1.ročník Mgr. Jana Marková Mgr. Anna Belinská
  ZŠ Kukučínova
 
1.A Mgr. Tatiana Lukáčová  
1.B Mgr. Mária Kačuráková Mgr. Danka Kaliášová – pedagogický asistent
  ZŠ Lomnica  
1. ročník PaedDr. Slávka Ihnátová Mgr. Mária Poláková

« späť

aktualizácia: 29.04.2019 | počet zobrazení: 12 202
Počet návštev od 21.02.2008: 3869487
Počet návštev dnes: 1228