Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto svojim nájomníkom na preplatkoch vyplatí viac ako 130 tisíc eur

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto svojim nájomníkom na preplatkoch vyplatí viac ako 130 tisíc eur

Oddelenie bytov a nebytových priestorov Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, ktoré má v správe 505 bytov, v máji ukončilo spracovanie vyúčtovania služieb spojených s bývaním za rok 2018. Toto vyúčtovanie, ktoré informuje o spotrebe tepla, vody a ostatných služieb, bolo všetkým nájomníkom doručené do 31. 5. 2019. Námietky voči vyúčtovaniu si mohli nájomníci uplatniť do 20 dní od jeho prevzatia.
Mesto Vranov nad Topľou v tomto roku vyplatí preplatky za obecné byty, a to vo výške 131 135,46 eur. Výška nedoplatkov v týchto bytoch je vo výške 15 216,02 eur.
Nedoplatok je splatný v 30 dňovej lehote. Preplatok je splatný do 30.06.2019 a bude uhradený nájomcovi ktorý nebude mať dlh k 31.05.2019 pros­tredníctvom Slovenskej pošty.

« späť

aktualizácia: 24.07.2019 | počet zobrazení: 1 887
Počet návštev od 21.02.2008: 4624857
Počet návštev dnes: 984