Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Primátor odovzdal dekréty

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Primátor odovzdal dekréty

V zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, dňa 27. 02. 2015 pri­mátor mesta Ján Ragan slávnostne odovzdal menovacie dekréty na obsadenie miesta riaditeľky Centra voľného času M. R. Štefánika 870 a materskej školy Dlhá ulica 559 vo Vranove nad Topľou.
Rada školy pri centre voľného času na základe uznesenia z výberového konania, navrhla primátorovi mesta Ing. Jánovi Raganovi ako štatutárnemu orgánu zastupujúcemu mesto, vymenovať do funkcie riaditeľky Centra voľného času M. R. Štefánika 870, Vranov nad Topľou, od 01. 02. 2015 Ing. Annu Marcinčinovú.
Rada školy pri materskej škole na základe uznesenia z výberového konania navrhla primátorovi mesta vymenovať do funkcie riaditeľky Materskej školy, Dlhá ulica 559, Vranov nad Topľou, od 23. 02. 2015 Mgr. Janu Zelenú.

« späť

Primátor odovzdal dekréty
« » Primátor odovzdal dekréty
Primátor odovzdal dekréty Primátor odovzdal dekréty
aktualizácia: 27.02.2015 | počet zobrazení: 10 551
Počet návštev od 21.02.2008: 4625674
Počet návštev dnes: 541