Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Seminár spoločnosti Plasma Energy s.r.o.

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Seminár spoločnosti Plasma Energy s.r.o.

Seminár spoločnosti Plasma Energy s.r.o.   Spoločnosť Plasma Energy s.r.o. v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou dňa 12. 3. 2015 zorganizovala odborný seminár zameraný na predstavenie a vysvetlenie podnikateľského zámeru v priemyselnom parku Ferovo.
   Ten je postavený na zhodnocovaní prevažne separovaného elektroodpadu s využitím technológie plazmového splyňovania. Technológia spracovania odpadov v plazmovom reaktore je založená na tepelnom rozklade jednotlivých odpadových materiálov. V plazmovom reaktore sa vložený materiál bude rozkladať v prostredí vysokej teploty bez prístupu vzduchu. Takto bude možné rozložiť akýkoľvek materiál na základné molekuly. Plazmový generátor za pomoci elektrického oblúka pri teplotách nad 4 000°C vytvorí ionizovaný plyn (štvrté skupenstvo hmoty), v ktorom dochádza k rozkladu organických a k roztaveniu anorganických zložiek. Pri takejto teplote vznikajú tri zložky materiálov – kovová zliatina, syntézny plyn a keramicko-kovová troska. Kovové odliatky a keramicko-kovová troska sú určené na ďalšie spracovanie a syntézny plyn sa po prečistení zhodnotí na elektrickú energiu.

   V procese spracovania elektroodpadu v plazmovom reaktore nedochádza k horeniu a preto sa v žiadnom prípade (ani z laického ani odborného pohľadu) nedá hovoriť o spaľovaní alebo dokonca o spaľovni.

   Jediným zdrojom zaťažujúcim ovzdušie bude výfuk z kogeneračnej jednotky, ktorá bude vyrábať elektrickú energiu z prečisteného syntézneho plynu (produkt plazmového splyňovania). Laboratórnymi testami overenými na obdobných prevádzkach v Poľsku či Českej republike je dokázané že prevádzka takéhoto typu má emisie nižšie ako spaľovanie zemného plynu. Emisie prevádzky plánovanej v priemyselnom parku Ferovo (pri 24 hodinovej prevádzke) sa dajú porovnať s emisiami cca 60 domácností vykurujúcich celoročne zemným plynom.
   Technologický celok bude konštruovaný tak, že môže fungovať na jednu, dve a v ojedinelých prípadoch tri 8 hodinové pracovné zmeny (závisieť to bude od dostupnosti suroviny) s možnosťou na jeden deň (napr. v nedeľu) odstaviť prevádzku úplne. V prípade dlhodobejšej prestávky napr. počas sviatkov resp. počas servisných opráv je uvedenie technologického celku do plnej prevádzky otázkou niekoľkých hodín. V prípade kratšej odstávky (napríklad 1 deň) je to do 2 hodín.

   V Bardejove má prevádzka spoločnosti Eko Tree, s.r.o., s rovnakou technológiou (kapacitne 4 x väčšia ako plánovaná v priemyselnom parku Ferovo) právoplatne vydané stavebné povolenie a začína sa s prípravou hál pre inštaláciu samotnej technológie. Podľa informácii od samotného dodávateľa technológie je dostavba a spustenie skúšobnej prevádzky naplánované na koniec roka 2015 resp. začiatok roka 2016.

   Technológia s využitím plazmy je odporúčaná usmerneniami európskej komisie ako vhodná na zhodnocovanie odpadov. 

« späť

Vizualizácia haly
« » Vizualizácia haly
Vizualizácia haly Vizualizácia haly Vizualizácia haly Vizualizácia haly
aktualizácia: 18.03.2015 | počet zobrazení: 12 759
Počet návštev od 21.02.2008: 4481778
Počet návštev dnes: 634