Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Od 13. mája 2023 v meste Vranov nad Topľou platia nové pravidlá ambulantného predaja

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Od 13. mája 2023 v meste Vranov nad Topľou platia nové pravidlá ambulantného predaja

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, účelnosti a kultúrnosti ambulantného predaja na území mesta, poslanci mestského zastupiteľstva vo štvrtok 27. apríla schválili dodatok č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.175/2020 o trhových miestach na území mesta, trhovom poriadku príležitostných trhov, trhovom poriadku trhoviska (ďalej len VZN).

Schválením predmetného dodatku k VZN boli určené dočasné stanovištia na vykonávanie ambulantného predaja, a to na Čemernianskej ulici – staré trhovisko, na Prešovskej ulici pri zastávke autobusu a na Námestí slobody – pred AOC v drevených stánkoch, prípadne v pojazdnom potravinovom prívese. Mimo týchto určených miest bude ambulantný predaj zakázaný.

V rámci dodatku k VZN bol taktiež schválený zákaz predaja na voľných priestranstvách pre všetky osoby s výnimkou predaja povoleného mestom Vranov nad Topľou. Tento zákaz bude platiť aj pred prevádzkarňou, vo dvoroch, na verejných priestranstvách, s výnimkou predaja povoleného mestom Vranov nad Topľou.

Upozorňujeme, že vlastníctvo domu, budovy alebo pozemku neoprávňuje vlastníka k povoleniu ambulantného predaja. Zároveň platí, že umiestňovanie tovarov na chodníkoch pred prevádzkarňou a iných verejných priestranstvách je považované za záber verejného priestranstva, ktorý sa spoplatňuje v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach.

Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.175/2020 o trhových miestach na území mesta, trhovom poriadku príležitostných trhov, trhovom poriadku trhoviska vojde do platnosti 13. mája 2023.

« späť

aktualizácia: 25.07.2023 | počet zobrazení: 743
Počet návštev od 21.02.2008: 4656938
Počet návštev dnes: 3378