Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na „Regeneráciu vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou“.

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na „Regeneráciu vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou“.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Na základe tejto výzvy mesto Vranov nad Topľou uplynulý týždeň podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP), pomocou ktorého chce zrealizovať revitalizáciu časti sídliska Lúčna a tak zlepšiť kvalitu života obyvateľov žijúcich v tomto vnútrobloku. V súčasnosti sa na predmetných parcelách na Lúčnej nachádzajú prevažne zelené trávnaté plochy so stromami doplnené existujúcimi spevnenými plochami, starým ihriskom, prvkami staršieho detského ihriska a pôvodného mestského mobiliáru.

V prípade schválenia projektu, ktorého hlavnou aktivitou je Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene a v prípade pridelenia NFP v priestoroch vnútrobloku navrhovaná výsadba nových stromov a okrasných drevín, oprava existujúceho multifunkčného ihriska, výstavba workoutového a detského ihriska pre obyvateľov mesta a predmetnej lokality. V riešenom území sa zároveň plánovaná výstavba nových spevnených plôch z exteriérovej dlažby a osadenie nového mobiliáru.

Termín realizácie projektu predpokladáme na 6 mesiacov, celkové oprávnené výdavky projektu budú 678 000,00 EUR. Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa – mesta Vranov nad Topľou (5 % z COV) budú 33 900,00 EUR.

« späť

aktualizácia: 09.11.2021 | počet zobrazení: 2 130
Počet návštev od 21.02.2008: 4638531
Počet návštev dnes: 397