Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Slávnostné ukončenie projektu Šľachetné srdce

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Slávnostné ukončenie projektu Šľachetné srdce

Slávnostné ukončenie projektu Šľachetné srdce Primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan dňa 17. 1. 2014 vrámci prevzatia záštity nad projektom ŠĽACHETNÉ SRDCE udelil ocenenia:„SRDCE“

Ing. Ladislavovi Kalafovi

za osobnú angažovanosť, podporu a pomoc chránenej dielni Roma Art Čičava

Alžbete Kopkovej

za nezištnú obetavosť a starostlivosť ľuďom odkázaných na pomoc v najbližšom okolí

PaedDr. Jánovi Popaďákovi

za obetavú podporu a starostlivosť o seniorov v meste a okrese Vranov nad Topľou

Václavovi Zniszczolovi

za dlhoročnú humánnu činnosť – mnohonásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi

Občianskemu združeniu Klub Sklerosis multiplex Slnečnica Vranov nad Topľou

za aktívne organizovanie podujatí podporujúcich zdravotne postihnutých

Spojenej škole Vranov nad Topľou

za výchovu, vzdelávanie a mimoškolské aktivity žiakov s telesným postihnutím

Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Vranov nad Topľou

za úspešné poskytovanie služieb pre zdravotne postihnutých a prevádzkovanie chránenej dielne Dúha

„ANJEL“

pri plnení jednej z najhumánnejších činností medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca

Slovenskému Červenému krížu – Územnému spolku Vranov nad Topľou

za dlhoročnú propagáciu, nábor a organizovanie dobrovoľného, bezpríspevkového darcovstva krvi v meste i okrese Vranov nad Topľou.

Z primátorovho príhovoru vyberáme: „Zvykne sa hovoriť, že každý z nás má svojho anjela strážneho, ktorého však nemôžeme vidieť. Niektorí z nás naozaj majú svojich anjelov aj tu na zemi, ktorí svojimi činmi pomáhajú zmierňovať našu bolesť, či utrpenie, ktorí akýmkoľvek spôsobom uľahčujú život blízkym a priateľom, či neznámym ľuďom – nám všetkým.
Aj naše mesto a okres sa môže pýšiť ľuďmi, ktorí majú srdce na pravom mieste a svojimi skutkami nám dávajú najavo, že každý deň bude krajší a určite lepší, ak niekomu pomôžeme. Verím, že myšlienka oceniť ľudí, pre ktorých je každodenný život spojený s konaním dobrých skutkov je symbolom, že takíto ľudia si zaslúžia obdiv a úctu nás všetkých. .=
Čas venovaný dobru a láske nie je nikdy stratený. Ešte stále platí, že nie krása, ale charakter, dobrota a ochota pomôcť sú cennejšie ako vonkajšie pozlátko, ktoré nikomu nič dobré neprinesie. Preto je šľachetné byť človekom pre iných a ja som rád, že práve dnes sú medzi nami ľudia, ktorých na ocenenie navrhla ustanovená komisia aj s ohľadom na prijaté návrhy od občanov a ktorí si náš obdiv a poďakovanie zaslúžia.“
Slávnostnú atmosféru dotvorili duo Dolce suono – Marika Pavolková, Ľudmila Vardžíková, ľudovým spevom Viktor a Martina Ťaskovci s harmonikárom Jurajom Kurucom.

Projekt „Šľachetné srdce“ realizovala chránená dielňa Roma Art Čičava v spolupráci s Milanom Krajňákom. Cieľom projektu bolo obdarovať dreveným vyrezávaným srdcom tých, ktorí sú šľachetnými ľuďmi pre iných. Podľa slov Milana Krajňáka, ide napohľad o ľudí nenápadných, jednoduchých, tých ktorí si zaslúžia byť obdarovaní. Projekt bol podporený výstavou, ktorá pozostáva z tvorby rómskych rezbárov z chránenej dielne Roma Art Čičava.

Rómska umelecká dielňa Roma Art so štatútom chránenej dielne vznika v novembri 2011 na podnet gréckokatolíckeho kňaza Milana Mekela, ktorý sa od roku 2005 venuje pastorácii Rómov v Čičave a v obciach vranovského okresu.

Po tejto slávnostnej udalosti sa konala pri Pamätníku hrdinom a bojovníkom proti fašizmu pietna spomienka pri príležitosti 69. výročia oslobodenia nášho mesta od fašizmu. Za spoluprácu na tejto pietnej spomienke ďakujeme 22. mechanizovanému práporu Michalovce.

« späť

Slávnostné ukončenie projektu Šľachetné srdce
« » Slávnostné ukončenie projektu Šľachetné srdce
Slávnostné ukončenie projektu Šľachetné srdce Slávnostné ukončenie projektu Šľachetné srdce Slávnostné ukončenie projektu Šľachetné srdce Slávnostné ukončenie projektu Šľachetné srdce Slávnostné ukončenie projektu Šľachetné srdce Slávnostné ukončenie projektu Šľachetné srdce Pietna spomienka Pietna spomienka Pietna spomienka Pietna spomienka
aktualizácia: 03.02.2014 | počet zobrazení: 28 508
Počet návštev od 21.02.2008: 4383602
Počet návštev dnes: 997