Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výrub drevín na území mesta

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Výrub drevín na území mesta

Mesto Vranov nad Topľou súčasnosti vykonáva výrub a orez drevín na území mesta. V rámci údržby boli realizované orezané dreviny na Uliciach Janka Kráľa, Duklianskych hrdinov a Pribinová. Taktiež výruby drevín pri bytových domoch na základe vydaných rozhodnutí.

Výrub drevín sa na území mesta vykonáva na základe žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona NR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny. V prípade, že sa výrub uskutoční na súkromnom pozemku k žiadosti je potrebné doložiť snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne a zaplatiť správny poplatok vo výške 10 € pre fyzické osoby a 100 € pre právnické osoby.

Výrub stromov sa vykonáva v období vegetačného kľudu – od 1.10. do 31.3. nasledujúceho roka, žiadosť o výrub stromu je potrebné predložiť v prípadoch, ak obvod stromu vo  výške 1,3 m je nad 40 cm. Výrub vykoná na vlastnom pozemku žiadateľ, na mestskej parcele Oddelenie verejnoprospešných činností.

Ing. Marcel Kopčo, oddelenie výstavby, dopravy a ÚZ MsÚ Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 14.02.2018 | počet zobrazení: 2 719
Počet návštev od 21.02.2008: 4625633
Počet návštev dnes: 500