Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Primátor diskutoval s predstaviteľmi cirkví, štátnej, verejnej správy a ďalších inštitúcií

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Primátor diskutoval s predstaviteľmi cirkví, štátnej, verejnej správy a ďalších inštitúcií

V pondelok 31. 1. 2022 za prítomnosti prednostu mestského úradu Imricha Kónyu, vedúcej oddelenia školstva Valérie Novikmecovej, náčelníka mestskej polície Petra Čečka, zástupcov primátora Milana Tkáča a Dušana Moleka sa primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan stretol s predstaviteľmi všetkých cirkví, ktoré pôsobia na území mesta Vranov nad Topľou. V úvode stretnutia primátor všetkých prítomných privítal a poďakoval za spoluprácu v uplynulom roku.
Prítomných požiadal tichú spomienku a o modlitbu za zosnulých farárov, ktorí pôsobili vo farnostiach v našom meste, a to za o. Michala Kučeru a o. Matúša Čekana, ktorí pôsobili v Gréckokatolíckej farnosti sv. Pia z Pietrelciny vo Vranove nad Topľou – Juh a zároveň za evanjelického a zborového farára z Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Martina Vargovčáka.
Vo svojom príhovore povedal: „Určite doba uplynulých dvoch rokov a zároveň aj tá súčasná, nie je ľahká. Jednak pre nás, ako samosprávu, a to nielen z hľadiska činností, ktoré zabezpečujeme pre občanov v oblasti spoločenského života, kultúry, športu. Toto pandemické obdobie ovplyvnilo aj úplne iné procesy, napríklad samotný chod mestského úradu. Pandémia skomplikovala mnohé investície, ktoré mesto v bežnom období realizovalo bezproblémovo. Čoho sa však najviac obávam je, že ani tento rok ešte nebudeme fungovať tak, ako sme boli zvyknutí. Všetky negatívne veci, ktoré občania v tejto zvláštnej dobe prežívajú, sa prenášajú aj do medziľudských vzťahov, do rodín a aj do duchovného života. Zatvorené kostoly určite tomu nepomohli a ľudí bude ťažké vytrhnúť z konzumnej kultúry späť do kostolov. Máte za sebou a zároveň pred sebou náročné obdobie. Zo života sa vytráca vzájomná úcta, ľudská dôstojnosť a pokora. Dúfam, že spoločným úsilím a snahou sa nám postupne podarí zmeniť tento stav.“
Počas vzájomnej diskusie sa otvorili viaceré témy, napríklad pripravované podujatia v rámci 30. výročia založenia Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou, 30. výročie založenia Farnosti sv. Františka z Asissi vo Vranove nad Topľou a 25. výročie konsekrácie Kostola sv. Františka z Asissi, či 25. výročie posviacky Chrámu Ducha Svätého. Prítomní kňazi požiadali o zvýšenie hliadkovej činnosti mestskej polície pri jednotlivých objektoch a poďakovali mestu za spoluprácu pri organizovaní odpustových slávností a za finančnú pomoc mesta, ktorá im bola poskytnutá v uplynulom roku. V závere stretnutia primátor prítomným pripomenul, že aj v tomto roku môžu využiť v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na rôzne mikroprojekty, a to vo výške 15 000 eur.

Následne v utorok 1. 2. 2022 taktiež za prítomnosti prednostu mestského úradu Imricha Kónyu, náčelníka mestskej polície Petra Čečka, zástupcov Milana Tkáča a Dušana Moleka sa primátor mesta Ján Ragan stretol s predstaviteľmi štátnej správy, verejnej správy a ďalších inštitúcií, ktoré pôsobia na území mesta Vranov nad Topľou.
Pracovné stretnutie primátor zvolal za účelom zefektívnenia spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami. V rámci diskusie prítomných informoval o plánovanom plnení projektov, ktoré sú súčasťou rozpočtu mesta Vranov nad Topľou. Zároveň, v rámci diskusie, zástupcovia všetkých inštitúcií informovali o svojej činnosti v uplynulom roku a o zmenách, ktoré pripravujú v tomto kalendárnom roku.

« späť

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 3 782
Počet návštev od 21.02.2008: 4474262
Počet návštev dnes: 434