Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Oprava ciest a chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Oprava ciest a chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou + video

V závere uplynulého týždňa mesto Vranov nad Topľou začalo s opravou 13 komunikácií na svojom území. V rámci opráv v tomto období je realizovaná oprava komunikácie o dĺžke 240 metrov na Školskej ulici, a to v úseku od križovatky s Komenského ulicou po spojnicu Komenského ulice a Domašanskej ulice. Súčasne s touto opravou prebieha oprava komunikácie na Krátkej ulici o dĺžke 207 metrov a oprava plochy pri večierke na Juhu, ktorej súčasťou bude aj úprava nespevnenej plochy pri susednom bytovom dome, a to zatrávňovacou dlažbou.

Zároveň v rámci tejto investičnej akcie je naplánovaná:

oprava cesty na Ulici Kpt. Nálepku v celkovej dĺžke 455,7 metra vrátane úseku Železničnej ulice po križovatku s Puškinovou ulicou,
oprava parkoviska pri BD 1215 – zvýši sa kapacita parkoviska približne na dvojnásobný počet parkovacích miest,
vybudovanie novej parkovacej plochy pred BD 1337 pre šikmé parkovanie, na tejto ploche pribudne približne 10 nových parkovacích miest,
oprava chodníka pred bazilikou, ktorá bude nadväzovať na už opravený dláždený chodník, jedná sa o úsek v dĺžke 50 metrov,
oprava parkovísk pred BD 1210 a 1211 – odstránený bude starý opotrebovaný, popraskaný asfalt s výtlkmi, ktorý bude nahradený novým asfaltom,
oprava vnútro-sídliskových chodníkov pri BD Q a R,
oprava parkovacej plochy a chodníka na Okulke,
oprava parkoviska pred BD 1058, kde budú vybúrané staré a osadené nové obrubníky, parkovisko bude rozšírené so zatráňovacou dlažbou,
oprava chodníka pred BD 1048 so vstupmi do BD.

Samotný návrh opráv týchto komunikácií a spevnených plôch bol zostavovaný na základe požiadaviek zo zasadnutí výborov jednotlivých mestských častí, požiadaviek občanov mesta a na základe obhliadky pracovníkmi mestského úradu.
V tomto roku mesto do opráv ciest, chodníkov a parkovacích plôch celkovo zo svojho rozpočtu preinvestuje 201 000 eur.

« späť

aktualizácia: 16.10.2019 | počet zobrazení: 5 855
Počet návštev od 21.02.2008: 4474380
Počet návštev dnes: 552