Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Termíny zápisov na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2017/2018

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Termíny zápisov na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2017/2018

Novela školského zákona z júna 2016 priniesla zmenu v zápise detí do prvého ročníka. V súlade s platnou legislatívou na úseku školstva sa zápis detí do prvého ročníka základnych škôl koná od 01. apríla do 30. apríla. Zriaďovateľ, ktorým je obec, určí miesto a čas všeobecne záväzným nariadením. Organizačne a odborne zabezpečí riaditeľ školy. O prijatí žiaka na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna , ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Legislatíva k zápisu detí:

  • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých

    zákonov;

  • §19, §20, §23, §24, §25 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole;
  • (VZN) Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – VZN č. 153/2015

Termíny zápisov na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2017/2018:

Základná škola Dátum zápisu čas zápisu
ZŠ Lomnická ulica 620 04. 04. 2016 15.30 hod.
ZŠ Kukučínova ulica 106 11. 04. 2017 14.00 hod.
ZŠ Bernolákova ulica 1061 09. 04. 2017 14.00 hod.
ZŠ Námestie Jána Pavla II 827 06. 04. – 07. 04. 2017 14.00 – 17.00 hod.
ZŠ Sídlisko II 1336 06. 04. 2017 14.00 hod.
ZŠ Juh 1054 02. 04. 2017 14.00 hod.

« späť

aktualizácia: 23.05.2017 | počet zobrazení: 2 626
Počet návštev od 21.02.2008: 4389445
Počet návštev dnes: 550