Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Opravy, údržba a rekonštrukcie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou - Materská škola Okulka

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Opravy, údržba a rekonštrukcie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou - Materská škola Okulka

Ešte v letnom období bola zrealizovaná prvá časť rekonštrukcie Materskej školy Okulka, a to zadných pavilónov budovy. V rámci nej bola zrealizovaná demontáž copilotových stien a ich následné čiastočné zamurovanie s osadením menších okien, výmena časti okapového chodníka, úprava vyrovnávacích schodov k vstupom do budovy a zateplenie zadných pavilónov budovy, a to minerálnou vlnou, vrátane zateplenia sokla polystyrénom a silikónovou omietkou. Zároveň boli vymenené protipožiarne rebríky, vetriace mreže, zvod bleskozvodu, vymenené exteriérové svietidlá, okenné parapety, upravené atiky plochej strechy o hrúbku zateplenia.
Rekonštrukcia materskej školy bude prefinancovaná zo zdrojov poskytnutých z účelovej dotácie Ministerstva financií SR, a to vo výške 90 000 eur. Celkovo do rekonštrukcie bude preinvestovaných približne 95 000 eur.
K čiastočnej rekonštrukcii mesto pristúpilo z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie (pandémia ochorenia COVID 19) a na základe prijatých úsporných opatrení, ktoré prijalo z dôvodu jej vyhlásenia.

Zároveň v tomto období v tejto materskej škole realizujeme opravu sociálnych zariadení, a to 5 šatní, 5 umyvární pre deti a 1 toaliet pre učiteľky. Oprava pozostáva z odstránenia starých obkladov a dlažieb, z demontáže pôvodnej sanity a radiátorov, z dodávky a inštalácie príslušenstva a súvisiacich prác, realizácie nových dlažieb a obkladov, montáže novej sanity, radiátorov a deliacich sanitárnych priečok k toaletám. Osadené budú sadrokartónové kapotáže, zrealizované vodoinštalačné práce, elektroinštalácie práce vrátane revízií. Súčasťou opravy sú aj povrchové úpravy, olejové nátery, nátery radiátorov a potrubí a maľby stien. Celkovo do opravy sociálnych zariadení bude preinvestovaných približne 65 000 eur.

« späť

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 3 010
Počet návštev od 21.02.2008: 4624791
Počet návštev dnes: 918