Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Podpísali memorandum o spolupráci

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Podpísali memorandum o spolupráci

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom mesta Jánom Raganom, Občianske združenie HC Bulls Vranov, v zastúpení Jířím Zemanom, prezidentom OZ a Základná škola na Bernolákovej ulici, v zastúpení riaditeľom Marekom Cerulom, vo štvrtok 8. 6. 2017 podpísali Memorandum o spolupráci.
video nájdete tu: https://youtu.be/kb4n8jV-avA
Uzatvorením memoranda všetky tri strany preukázali vôľu spolupracovať na rozvoji športu – konkrétne ľadového hokeja a krasokorčuľovania v Základnej škole na Bernolákovej ulici v meste Vranov nad Topľou. Za týmto účelom budú spolu spolupracovať, poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri navrhovaní a realizovaní spoločných projektov, ako aj spolupracovať nad rámec týchto spoločných projektov.
Hlavnými formami spolupráce strán na základe memoranda 

  1. budú vzájomné konzultácie v oblasti rozvoja ľadového hokeja a krasokorčuľovania v meste Vranov nad Topľou,
  2. získavanie zdrojov pre rozvoj ľadového hokeja a krasokorčuľovania v meste Vranov nad Topľou. 

Zároveň, Základná škola na Bernolákovej ulici sa zaviazala, že poskytne rozšírené vyučovanie telesnej výchovy v počte tri hodiny týždenne, z toho bude minimálne jedna vyučovacia hodina ľadový hokej, a to do času zriadenia športových tried. Od školského roku 2018/2019 zriadi po ukončení prvého roku a štvrtého roku povinnej školskej dochádzky športovú triedu zameranú na ľadový hokej a krasokorčuľovanie. Adekvátne k tomu prispôsobí vyučovací plán žiakov športových tried a zabezpečí prístup do telocvične, s dodržaním postupu vyplývajúceho z právnych predpisov pri zriaďovaní športových tried. HC Bulls poskytne priestor zimného štadióna žiakom Základnej školy na Bernolákovej ulici, metodické vedenie športových tried a základnú výstroj. Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí súčinnosť vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov pri zriadení športových tried, ktorá prináleží mestu Vranov nad Topľou ako zriaďovateľovi Základnej školy na Bernolákovej ulici.
„Podpisom memoranda sme dali jasne najavo, že to s hokejom v meste a okrese Vranov nad Topľou myslíme vážne. Každá zo strán v ňom deklaruje záujem vytvoriť čo najlepšie podmienky pre rozvoj hlavne žiackeho hokeja. Teda vytvoria sa najlepšie predpoklady na to, aby žiaci tejto školy mohli naplno rozvíjať hokej v našom meste.“ povedal primátor mesta Ján Ragan.

« späť

aktualizácia: 10.07.2017 | počet zobrazení: 2 938
Počet návštev od 21.02.2008: 4478740
Počet návštev dnes: 594