Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 20.02.2019
aktuálne o 14:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 6°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 8°C / v noci 0°C

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa MŠ Dlhá ulica 559, Vranov nad Topľou

Výberové konanie na riaditeľa MŠ Dlhá ulica 559, Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Materskej školy Dlhá ulica 559, Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 23. februára 2015

Kvalifikačné predpoklady:

 • na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 09. 01. 2015 (piatok) do 14.00 h. na adresu: Mestský úrad – oddelenie školstva, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

 • Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Dlhá ulica 559, 093 01 Vranov nad Topľou“. NEOTVÁRAŤ !

Rada školy oznámi písomne – termín, čas a miesto výberového konania uchádzačom, ktorí splnili požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie podmienky, v zákonom stanovenej lehote.

Vranov nad Topľou 05.12.2014

Ing. Ján Ragan, primátor


Zápisnica z výberového konania (PDF; 26,6 kB)

« späť

aktualizácia: 03.02.2015 | počet zobrazení: 5015

Počet návštev od 21.02.2008: 2839272
Počet návštev dnes: 541
fb