Životné prostredie

« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. výstavby, dopravy a ŽP, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

1700/2021/ŽP 25.08.2021 25.08.2021 7 dní VRANOVIAL s r.o., M. R. Štefánika 2673/212A, Vranov nad Topľou – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Vranov nad Topľou**
1724/2021/ŽP 30.08.2021 30.08.2021 7 dní Kundrátová Soňa, Komenského 610, Vranov nad Topľou – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 30.08.2021 | počet zobrazení: 21 679
Počet návštev od 21.02.2008: 3783450
Počet návštev dnes: 771