« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. výstavby, dopravy a ŽP, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

300/2019/ŽP 04.02.2018 04.02.2018 7 dní Trecák Ján a Trecáková Amália, Duklianskych hrdinov 2473/A, Vranov nad Topľou – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Vranov nad Topľou.
449/2019/ŽP 06.02.2018 07.02.2018 7 dní Baník František, Herlianska 512, Vranov nad Topľou – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Čemerné.
450/2019/ŽP 06.02.2018 07.02.2018 7 dní Ing. Baník František PhD., Herlianska 512, Vranov nad Topľou – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Čemerné.

« späť

aktualizácia: 11.02.2019 | počet zobrazení: 18524

Počet návštev od 21.02.2008: 2836382
Počet návštev dnes: 494
fb