« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. výstavby, dopravy a ŽP, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

301/2020/ŽP 03.02.2020 03.02.2020 7 dní Ing. Martin Hric, Opálová 954/3, Vranov nad Topľou – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Čemerné.
376/2020/ŽP 12.02.2020 12.02.2020 7 dní Michal Tabaka, Dukl. hrdinov 2473/7A, Vranov nad Topľou – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 14.02.2020 | počet zobrazení: 19548

Počet návštev od 21.02.2008: 3135528
Počet návštev dnes: 445
fb