« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. výstavby, dopravy a ŽP, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

2170/2019/ŽP 17.09.2019 17.09.2019 7 dní **Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR, Pekná cesta 2458/17, Bratislava* – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Vranov nad Topľou.
2232/2019/ŽP 20.09.2019 20.09.2019 7 dní **Soták Albert, Ružová 87, Vranov nad Topľou* – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Čemerné.

« späť

aktualizácia: 20.09.2019 | počet zobrazení: 19146

Počet návštev od 21.02.2008: 3016914
Počet návštev dnes: 420
fb