Životné prostredie

« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. výstavby, dopravy a ŽP, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

283/2021/ŽP 24.02.2021 24.02.2021 7 dní Mgr. Florek Ján, Rúžová 81/31, Vranov nad Topľou – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Čemerné.
285/2021/ŽP 23.02.2021 24.02.2021 7 dní Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, Prešov – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Vranov nad Topľou.

295/2021/ŽP | 23.02.2021 | 24.02.2021| 7 dní | Obec Sedliská, 094 09 Sedliská 85 – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Sedliská.

« späť

aktualizácia: 26.02.2021 | počet zobrazení: 20 952
Počet návštev od 21.02.2008: 3551060
Počet návštev dnes: 115