Životné prostredie

« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. životného prostredia, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

102/2022/ŽP 13.01.2022 13.01.2022 7 dní **Obec Nižný Hrušov, Námestie Jána Pavla II. 520, 094 22 Nižný Hrušov ** – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Nižný Hrušov.
201/2022/ŽP 18.01.2022 18.01.2022 7 dní Obec Zámutov, Zámutov 424, 094 15 Zámutov – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Zámutov.

« späť

aktualizácia: 18.01.2022 | počet zobrazení: 22 007
Počet návštev od 21.02.2008: 3915305
Počet návštev dnes: 182