« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. výstavby, dopravy a ŽP, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

Číslo konania Dátum zač. konania Dátum zverejnenia informácie Potvrdenie účasti do Predmet
3288/2018/ŽP 05.10.2018 05.10.2018 7 dní Balický Vladimír, Lúčna 829/34, Vranov nad Topľou – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Vranov nad Topľou.
Číslo konania Dátum zač. konania Dátum zverejnenia informácie Potvrdenie účasti do Predmet
3295/2018/ŽP 08.10.2018 08.10.2018 7 dní MUDr. Bartolomej Gašpar, Tolstého 468, Medzilaborce – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Vranov nad Topľou.
Číslo konania Dátum zač. konania Dátum zverejnenia informácie Potvrdenie účasti do Predmet
3411/2018/ŽP 17.10.2018 17.10.2018 7 dní Veliký Miroslav, 094 15 Zámutov 33 – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Čemerné.

« späť

aktualizácia: 18.10.2018 | počet zobrazení: 18087

Počet návštev od 21.02.2008: 2745737
Počet návštev dnes: 666
fb