Životné prostredie

« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. výstavby, dopravy a ŽP, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

786/2021/ŽP 22.04.2021 22.04.2021 7 dní Obec Čičava, Obecný úrad Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Čičava.

« späť

aktualizácia: 22.04.2021 | počet zobrazení: 21 275
Počet návštev od 21.02.2008: 3641957
Počet návštev dnes: 542