Životné prostredie

« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. životného prostredia, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

|2864/2023/ŽP |28.08.2023 | 28.08.2023| 7 dní | Obec Hlinné, 094 35 Hlinné 74 – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Hlinné.

|2848/2023/ŽP |30.08.2023 | 30.08.2023| 7 dní | Mgr. Jozef Sinčák, Duklianskych hrdinov 1112/25, Vranov nad Topľou – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Vranov nad Topľou.

|2882/2023/ŽP |04.09.2023 | 04.09.2023| 7 dní | Gabriela Valčová, Mlynská 1483/93, Vranov nad Topľou – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 04.09.2023 | počet zobrazení: 24 368
Počet návštev od 21.02.2008: 4624814
Počet návštev dnes: 941