« späť
Projekty mesta » Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou » Aktivita 1.8: Tréningy pamäte a vitality

Aktivita 1.8: Tréningy pamäte a vitality

„Tréning pamäti a vitality“ je vzdelávací program komplexného charakteru zameraný na aktivizáciu rozumových schopností, cieľom ktorého je udržať si dobrú pamäť aj vo vyššom veku, posilniť zdravé sebavedomie a dosiahnuť dostatočný stupeň sebestačnosti a nezávislosti v každodennom živote seniora. Vzdelávací program má rozsah 80 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 60 osôb, ktoré budú rozdelené do 6 skupín. Vzdelávací program má seniorom poskytnúť vedomosti o pamäti, aktivizovať a stimulovať ich rozumové schopnosti a motiváciu, získať nové vedomosti, umožniť osvojenie metód, cvičenia pamäti zameraných na zvládnutie stratégií a techník uľahčujúcich zapamätanie a vybavenie informácií, posilňovať a rozvíjať kontakty.

Obsahové zameranie vzdelávacieho programu:

  • mnemotechniky – techniky ukladania informácii do pamäti
  • psychomotorické cvičenia
  • koncentračné cvičenia
  • cvičenie pozornosti a zmyslového vnímania
  • reminiscenčná terapia – práca so spomienkami
  • grafomotorické úlohy
  • logické úlohy
  • cvičenia využívajúce dlhodobú pamäť a krátkodobú pamäť

Rozpis hodín

« späť

aktualizácia: 23.06.2014 | počet zobrazení: 2963

Počet návštev od 21.02.2008: 3138813
Počet návštev dnes: 499
fb