Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne

« späť
Projekty mesta » Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne
logo-OPKZP-EU2

www.op-kzp.sk


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniouNázov projektu: „Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne“Mestu Vranov nad Topľou bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne“.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie v meste Vranov nad Topľou.

Špecifický cieľ 1: Podpora zriadenia systému zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom stavebných úprav, zakúpenia vybavenia a umiestenia na Zbernom dvore vo Vranove nad Topľou.

Hlavná aktivita: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom stavebných úprav, výstavby nového zariadenia na zhodnocovanie BRKO, okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne – zariadenia na aeróbny rozklad na Zbernom dvore. Prebehnú stavebné práce, bude zakúpený a uvedený do prevádzky Aeróbny fermentor EWA a dôjde k nákupu hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO: Traktora, Mulčovacieho zariadenia so zberným košom, Čelného nakladača, Zberového vozidla – one stop, s umývacím zariadením, 2300 ks Zberných nádob na BRKO.

  • Dátum začatia realizácie projektu: 11/2022
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 11/2023
  • Celkové náklady: 1 380 244,00 EUR
  • NFP (EÚ + ŠR): 1 311 231,80 EUR
  • Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt
logo-MZP

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

« späť

aktualizácia: 05.01.2023 | počet zobrazení: 1 072
Počet návštev od 21.02.2008: 4631266
Počet návštev dnes: 1354