Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Ochrana ovzdušia v meste Vranov n.T.

« späť
Projekty mesta » Ochrana ovzdušia v meste Vranov n.T.

OPERAČNÝ PROGRAM: Životné prostredie

PRIORITNÁ OS3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

OPERAČNÝ CIEĽ: Ochrana ovzdušia

KÓD PROJEKTU: 24130120077

ČÍSLO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP: 031/3.1MP/2010

DOKUMENTY: Projekt ochrana ovzdušia – zmena projektu

Projekt ochrana ovzdušia – predmet podpory NFP

S výsledkom minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy v našom meste bol v roku 2012 realizovaný projekt s názvom Ochrana ovzdušia vo Vranove nad Topľou. Tento projekt bol a aj v súčasnosti je zameraný k intenzívnejšiemu letnému čisteniu ulíc, polievaniu komunikácií a bezodkladného odstránenia posypového materiálu po zimnej údržbe v celej oblasti riadenia kvality ovzdušia výsledkom bude dosiahnutie zníženia objemu škodlivých a zdraviu nebezpečných emisií v ovzduší. Používaním novej modernej zakúpenej čistiacej techniky sú i sekundárne účinky, ako je zníženie emisií z výfukových plynov v dôsledku využívania účinnejších a k životnému prostrediu šetrnejších zariadení.

Tento projekt pozostával z nákupu strojného vybavenia – čistiacej techniky v počte 4 ks v zložení: veľký a malý zametač, veľký a malý polievací voz, ktoré budú vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou. Nová zakúpená čistiaca technika bude modernou technológiou, ktoré spĺňajú všetky emisné, prísne stanovené normy. Nemenej významný je i vplyv dôkladného čistenia cestných komunikácií na ich technický stav, predovšetkým vďaka dôslednému odstráneniu posypového materiálu. vozidlá budú opatrené monitorovacím systémom na on-line sledovanie vozidla pomocou GPS systému.

Projekt bol financovaný z prostriedkov EU vo výške 95% t. j. 908 564,76 EUR z celkových oprávnených nákladov na stavbu a zvyšných 5% bude vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta t. j. 47 819,20 EUR.

« späť

aktualizácia: 05.04.2013 | počet zobrazení: 11 833
Počet návštev od 21.02.2008: 4628038
Počet návštev dnes: 530