Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Projekty mesta

« späť
Projekty mesta

Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 39

Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou

Cieľom projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove Mestského úradu v meste Vranov nad Topľou, a to zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, strechy, sokla, stropov, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia vykurovacích / klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody a osvetlenia.

aktualizácia: 01.03.2023 | počet zobrazení: 295

Zakúpenie kompostérov

Cieľom tohto projektu je predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom kompostérov do domácnosti v individuálnej bytovej výstavbe na podporu domáceho kompostovania.

aktualizácia: 09.12.2022 | počet zobrazení: 629

Fitness ihrisko s cvičiacimi strojmi

aktualizácia: 21.11.2022 | počet zobrazení: 941

Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov vnútrobloku na sídlisku Lúčna vo Vranove nad Topľou prostredníctvom revitalizácie priestoru.

aktualizácia: 18.05.2023 | počet zobrazení: 838

Vybavenie a zariadenie športovej haly na Sídlisku Juh vo Vranove nad Topľou

aktualizácia: 15.08.2022 | počet zobrazení: 1 245

Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie v meste Vranov nad Topľou.

aktualizácia: 05.01.2023 | počet zobrazení: 747

Optimalizácia energetickej náročnosti ZUŠ Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove Základnej umeleckej školy v meste Vranov nad Topľou.

aktualizácia: 02.11.2022 | počet zobrazení: 832

Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou – II.

Hlavným cieľom projektu je zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním individualizovanej podpory a asistenčných služieb

aktualizácia: 04.03.2022 | počet zobrazení: 927

Vypracovanie účelového energetického auditu pre mesto Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, prostredníctvom vypracovania energetického auditu 9 budov vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou.

aktualizácia: 28.11.2022 | počet zobrazení: 1 067

Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.

aktualizácia: 15.02.2023 | počet zobrazení: 1 042

Články 1 - 10 / 39

Počet návštev od 21.02.2008: 4473820
Počet návštev dnes: 1482