Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

« späť
Projekty mesta » Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Logo-IROP-MIRIISR-EU

Mesto Vranov nad Topľou má v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222–2016–13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl schválené projekty, na ktoré získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): 

Názov projektu Celkové oprávnené výdavky/ Výška NFP Zmluva o NFP Popis
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Nám. Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou 115544,22 € /109767,01 € IROP-Z-302021K232–222–13 podpísaná dňa 13.8.2018 Obstaranie vybavenia prírodovednej učebne biologickej, polytechnickej učebne a IKT učebne.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou 161680,39 € / 153596,37 € IROP-Z-302021K233–222–13 podpísaná dňa 13.8.2018 Obstaranie vybavenia prírodovednej učebne fyziky, chémie, polytechnickej učebne, IKT učebne notebookovej.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Kukučínová ulica 106, Vranov nad Topľou 130655,61 € / 124122,83 € IROP-Z-302021K230–222–13 podpísaná dňa 13.8.2018 Obstaranie vybavenia školskej knižnice, polytechnickej učebne, IKT učebne (klientské stanice), IKT učebne (notebookovej).
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou 159258,86 € / 151295,92 € IROP-Z-302021K228–222–13 podpísaná dňa 13.8.2018 Obstaranie vybavenia jazykovej učebne, prírodovednej učebne biológie, chémie, fyziky, polytechnickej učebne.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Juh 1054, Vranov nad Topľou 143 171,25 € / 136 012,69 € IROP-Z-302021K231–222–13 podpísaná dňa 4.9.2019 Obstaranie vybavenia učebne fyziky, prírodovednej učebne chémie, biológie, polytechnickej učebne.


Začiatok realizácie projektov: 02/2021

Ukončenie realizácie projektov: 11/2021

Hlavný cieľ projektov:

Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno – technického vybavenia učební.Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

« späť

aktualizácia: 01.02.2021 | počet zobrazení: 799
Počet návštev od 21.02.2008: 3646707
Počet návštev dnes: 198