Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

« späť
Projekty mesta » Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Logo-IROP-MIRIISR-EU

Mesto Vranov nad Topľou má v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222–2016–13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl schválené projekty, na ktoré získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): 

Názov projektu Celkové oprávnené výdavky/ Výška NFP Popis
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Nám. Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou 109588,55 € / 104109,12 € Obstaranie vybavenia prírodovednej učebne biologickej, polytechnickej učebne a IKT učebne.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou 152133,07 € / 144526,42 € Obstaranie vybavenia prírodovednej učebne fyziky, chémie, polytechnickej učebne, IKT učebne notebookovej.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Kukučínová ulica 106, Vranov nad Topľou 118 418,77 € / 112497,83 € Obstaranie vybavenia školskej knižnice, polytechnickej učebne, IKT učebne (klientské stanice), IKT učebne (notebookovej).
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou 149674,77 € / 142191,03 € Obstaranie vybavenia jazykovej učebne, prírodovednej učebne biológie, chémie, fyziky, polytechnickej učebne.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Juh 1054, Vranov nad Topľou 134297,21 € / 127582,36 € Obstaranie vybavenia učebne fyziky, prírodovednej učebne chémie, biológie, polytechnickej učebne.


Začiatok realizácie projektov: 06/2021

Ukončenie realizácie projektov: 03/2022

Hlavný cieľ projektov:

Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno – technického vybavenia učební.Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

« späť

aktualizácia: 26.01.2023 | počet zobrazení: 2 310
Počet návštev od 21.02.2008: 4628043
Počet návštev dnes: 535