Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Inteligentné mesto Vranov nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Inteligentné mesto Vranov nad Topľou
logo-EU-MDaVSR

 

Mestu Vranov nad Topľou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projektu „Inteligentné mesto Vranov nad Topľou“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva, Špecifický cieľ 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ANV3 nadobudla účinnosť dňa 04.08.2021.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu služieb prostredníctvom implementácie moderných technológií pre obyvateľov mesta Vranov nad Topľou.

Stanovený cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 5 aktivít:

  1. Analýza a dizajn riešenia
  2. Nákup HW a krabicového softvéru
  3. Implementácia
  4. Testovanie
  5. Nasadenie

Realizáciou tohto projektu bude naplnený merateľný ukazovateľ: 84 zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe.

  • Realizácia hlavných aktivít projektu: 02/2022 – 10/2023
  • Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 439 614,00 EUR
  • Nenávratný finančný príspevok: 417 633,30 EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk       www.eufondy.sk

« späť

aktualizácia: 23.01.2023 | počet zobrazení: 2 520
Počet návštev od 21.02.2008: 4628042
Počet návštev dnes: 534