Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Inteligentné mesto Vranov nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Inteligentné mesto Vranov nad Topľou

Predkladaná štúdia uskutočniteľnosti „Inteligentné mesto Vranov nad Topľou“ pokrýva nevyhnutnú modernizáciu a implementáciu inteligentných prvkov správy mesta Vranov nad Topľou, ktorých realizácia bude zabezpečená prostredníctvom projektu predkladaného vo výzve „Moderné technológie“ s kódom OPII-2020/7/11-DOP. Na jej tvorbe sa podieľali predovšetkým zodpovední pracovníci mesta Vranov nad Topľou. Predkladaná štúdia je štúdiou uskutočniteľnosti pre programové obdobie 2014 – 2020 pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. Informačná spoločnosť, Typ projektu: Internet vecí pre mestá a verejnú správu.

Táto štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav a rámcovo navrhuje budúce riešenie dátovej platformy, spolu s ďalšími komponentmi aplikačnej architektúry. Hlavnou úlohou navrhovaného riešenie bude bezpochybne zefektívnenie hospodárenia mesta, poskytovania služieb mesta a skvalitnenia života občanov. Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je detailný pohľad na analýzu súčasného stavu, zmonitorovanie aktuálnej situácie mesta, základná analýza nákladov a prínosov, prioritizácia a popis služieb s pridanou hodnotou pre efektívnu správu mesta pre budúcu implementáciu.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: mesto@vranov.sk do 31. 07. 2020.

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane povinných príloh a TCO je zverejnená v nižšie zverejnených dokumentoch:

« späť

aktualizácia: 13.07.2020 | počet zobrazení: 551
Počet návštev od 21.02.2008: 3646706
Počet návštev dnes: 197