Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou

logo-MV-OPLZ-EU

Kód ITMS projektu: 312051S494

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Trvanie projektu: júl 2019 – jún 2021

Nenávratný finančný príspevok: 278718,79 €

Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkova­teľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk, www.minv.sk

« späť

aktualizácia: 02.07.2019 | počet zobrazení: 3 036
Počet návštev od 21.02.2008: 4628026
Počet návštev dnes: 518