Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou

logo-MV-OPLZ-EU

Kód ITMS projektu: 312051S494

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Trvanie projektu: júl 2019 – jún 2021

Nenávratný finančný príspevok: 278718,79 €

Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkova­teľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realize vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk, www.minv.sk www.vranov.sk

« späť

aktualizácia: 02.07.2019 | počet zobrazení: 692
Počet návštev od 21.02.2008: 3646691
Počet návštev dnes: 182