Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou
logo – OP kvalita ZP

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“


Názov projektu: „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou“

Mestu Vranov nad Topľou bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou“.

Mesto prostredníctvom uvedeného projektu získalo nenávratný finančný príspevok na vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie a jej súčastí ako výstupného dokumentu projektu.

Realizáciou projektu získa mesto kvalitne vypracovaný dokument – lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo zahŕňa, okrem iného, prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov a podobne.

Dokument bude prioritne zameraný na nízkouhlíkové opatrenia, predovšetkým na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Súčasťou stratégie bude aj aktualizácia Koncepcie rozvoja Mesta Vranov nad Topľou v oblasti tepelnej energetiky.


Dátum začatia realizácie projektu: 09/2019

Dátum ukončenia realizácie projektu: 02/2021

Celkové náklady: 26 000,00 EUR

NFP (EÚ + ŠR): 24 700,00 EUR

Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt


logo – MZP SR

« späť

aktualizácia: 19.04.2021 | počet zobrazení: 473
Počet návštev od 21.02.2008: 3646673
Počet návštev dnes: 164