Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou
logo – OP kvalita ZP

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“


Názov projektu: „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou“

Mestu Vranov nad Topľou bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou“.

Mesto prostredníctvom uvedeného projektu získalo nenávratný finančný príspevok na vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie a jej súčastí ako výstupného dokumentu projektu.

Realizáciou projektu získa mesto kvalitne vypracovaný dokument – lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo zahŕňa, okrem iného, prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov a podobne.

Dokument bude prioritne zameraný na nízkouhlíkové opatrenia, predovšetkým na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Súčasťou stratégie bude aj aktualizácia Koncepcie rozvoja Mesta Vranov nad Topľou v oblasti tepelnej energetiky.


Dátum začatia realizácie projektu: 09/2019

Dátum ukončenia realizácie projektu: 02/2021

Celkové náklady: 26 000,00 EUR

NFP (EÚ + ŠR): 24 700,00 EUR

Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt


logo – MZP SR

« späť

aktualizácia: 19.04.2021 | počet zobrazení: 1 998
Počet návštev od 21.02.2008: 4627991
Počet návštev dnes: 483