Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce II

« späť
Projekty mesta » Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce II
logo-IA_EU_OPLD

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Terénna sociálna práca sa v našom meste vykonáva na základe účasti v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity.

Hlavným cieľom projektu je začlenenie ľudí sociálne vylúčených, alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach a to prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a realizácie nadväzujúcich komplexných činností, umožňujúcich reálnu zmenu životných podmienok týchto osôb.

  • Zmluva o spolupráci: Z312041Y376
  • Začiatok realizácie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II): 9/2019
  • Ukončenie realizácie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II): 3/2023

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Adriana Velčková
Terénna sociálna pracovníčka Bc. Alfonz Kaliaš
Terénna pracovníčka Bc. Marcela Goroľová
Terénna pracovníčka Mgr. Michaela Spustová
E- mail komunitavt@gmail.com
Tel. kontakt 0918665636, 0917642993
Adresa kancelárie Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 13.03.2020 | počet zobrazení: 2 116
Počet návštev od 21.02.2008: 4628035
Počet návštev dnes: 527