Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Vypracovanie účelového energetického auditu pre mesto Vranov nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Vypracovanie účelového energetického auditu pre mesto Vranov nad Topľou
logo-OPKZP-EU2

www.op-kzp.sk


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniouNázov projektu: „Vypracovanie účelového energetického auditu pre mesto Vranov nad Topľou“Mestu Vranov nad Topľou bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Vypracovanie účelového energetického auditu pre mesto Vranov nad Topľou“.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, prostredníctvom vypracovania energetického auditu 9 budov vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou.

Súčasťou účelového energetického auditu bude zhodnotenie aktuálneho stavu vybraných budov za účelom identifikácie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti realizovateľných formou Garantovanej energetickej služby (GES). Prípravou účelového energetického auditu bude môcť mesto Vranov nad Topľou v budúcnosti realizovať také energetické opatrenia na predmetných budovách, ktoré budú pre tieto budovy vhodné a efektívne nielen z environmentálneho ale aj z ekonomického hľadiska. Tým sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti predmetných budov, zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií CO2 a skvalitnenie života občanov celého mesta.

  • Dátum začatia realizácie projektu: 11/2021
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 10/2022
  • Celkové náklady: 58 320,00 EUR
  • NFP (EÚ + ŠR): 55 404,00 EUR
  • Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt
logo-MZP

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

« späť

aktualizácia: 28.11.2022 | počet zobrazení: 1 452
Počet návštev od 21.02.2008: 4628017
Počet návštev dnes: 509