Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou
Logo-IROP-MPRVSR-EU

Mesto Vranov nad Topľou má schválený projekt „Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221–2016–10

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H631–221–10 bola podpísaná dňa 8.12.2017 a schválená výška príspevku je 395 174,20 EUR.

Začiatok realizácie projektu: 11/2020

Ukončenie realizácie projektu: 01/2022.

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou za účelom vytvárania študijných schopností a sociálnej integrácie detí, zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov a budovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v MŠ.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

  • Aktivita 1. Rozširovanie kapacity objektu MŠ Kukučínova ulica, Vranov nad Topľou nadstavbou pavilónu E
  • Aktivita 2. Stavebno – technické úpravy areálu MŠ Kukučínova ulica, Vranov nad Topľou – detské ihrisko
  • Aktivita 3. Materiálno – technické vybavenie MŠ Kukučínova ulica, Vranov nad Topľou
  • Aktivita 4. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti pavilónu B1.E MŠ Kukučínova ulica, Vranov nad Topľou


Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

webové sídlo RO www.mpsr.sk
webové sídlo SO www.po-kraj.sk
webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

« späť

aktualizácia: 25.01.2021 | počet zobrazení: 2 768
Počet návštev od 21.02.2008: 4628041
Počet návštev dnes: 533