Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Terénna sociálna práca v obciach I

« späť
Projekty mesta » Terénna sociálna práca v obciach I
logo-NP TSP

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

  • Zmluva o spolupráci číslo: N20160125002
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 01.02.2016
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Viera Tarkaničová
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Katarína Olachová
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Daniela Jakubčinová
Terénna pracovníčka Mgr. Adriana Velčková
Terénna pracovníčka Bc. Marcela Goroľová
Terénna pracovník Alfonz Kaliaš
E- mail komunitavt@gmail.com
Tel. kontakt 0918665636, 0917642993, 0917642994
Adresa kancelárie Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 25.10.2016 | počet zobrazení: 1 982
Počet návštev od 21.02.2008: 3646695
Počet návštev dnes: 186