Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou – II.

« späť
Projekty mesta » Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou – II.
logo-MV-OPLZ-EU

Hlavný cieľ projektu: Zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním individualizovanej podpory a asistenčných služieb

Trvanie projektu: od 10/2021 – 12/2022

Nenávratný finančný príspevok: 185 814,76 €

Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt

Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.“ Miestna občianska poriadková služba bude dohliadať na bezpečnosť obyvateľov mesta a všetky aktivity miestnej občianskej poriadkovej služby majú priniesť pozitívne výsledky pre všetkých obyvateľov mesta.

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkova­teľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk, www.minv.sk

« späť

aktualizácia: 04.03.2022 | počet zobrazení: 1 244
Počet návštev od 21.02.2008: 4628035
Počet návštev dnes: 527