Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou
Logo-IROP-MIRIISR-EU

Mesto Vranov nad Topľou má v rámci výzvy č. IROP-PO4-SC431–2021–65, Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Špecifický cieľ: 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku schválený projekt, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Názov projektu: „Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou“Hlavný cieľ projektu:

Zlepšenie kvality života obyvateľov vnútrobloku na sídlisku Lúčna vo Vranove nad Topľou prostredníctvom revitalizácie priestoru.


  • Začiatok realizácie projektu: 09/2022
  • Ukončenie realizácie projektu: 03/2023
  • Nenávratný finančný príspevok: 674928,55 EUR
  • Výška finančnej podpory z EÚ: 603883,43 EUR


Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

« späť

aktualizácia: 18.05.2023 | počet zobrazení: 1 196
Počet návštev od 21.02.2008: 4631209
Počet návštev dnes: 1297