Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Ochrana kultúrneho dedičstva - Poľsko - slovenská spolupráca

« späť
Projekty mesta » Ochrana kultúrneho dedičstva - Poľsko - slovenská spolupráca
tabula plsk

Mesto Vranov nad Topľou spolu s poľským partnerom mestom Rzeszów spracovalo a na schválenie predložilo projekt s názvom Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia – súčasnosť – budúcnosť v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013 Poľsko – Slovenská republika. Tento projekt bol úspešný, 26.10.2009 primátor nášho mesta PhDr. Tomáš Lešo podpísal s Ministerstvom regionálneho rozvoja Poľskej republiky Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre projekt.

Schválený projekt spomínaných partnerských miest je zameraný na nadviazanie spolupráce na poli kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva oboch národov. Obidve mestá – tak Vranov nad Topľou, ako aj Rzeszów, majú bohaté skúsenosti s realizáciou rôznych kultúrnych podujatí a spoločne sa usilujú o to, aby tradičná kultúra nezostala zabudnutá, ale aby bola odovzdávaná mladšej generácii a zároveň šírená do oblastí cezhraničných vzťahov. Avšak pre dosiahnutie týchto spoločných cieľov je potrebné vytvoriť dôstojné a kvalitné podmienky zaručujúce trvalo udržateľný rozvoj partnerských vzťahov. Vzhľadom k tomu vstúpili obidve samosprávy do spoločného projektu obnovy, dobudovania a modernizácie svojich kultúrnych stánkov. V Meste Vranov nad Topľou je to Mestský dom kultúry, v Meste Rzeszów Dom kultúry Mládeže. Úspešnou realizáciou projektu získajú predmetné objekty úplne nový šat a vybuduje sa kvalitná základňa pre organizovanie kultúrnych podujatí na obidvoch stranách hranice.

Pre zabezpečenie cieľov budú v rámci realizácie projektu vykonané tieto hlavné aktivity:

  1. investičné aktivity – úprava a rekonštrukcia interiéru Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou, výmena okien, úprava suterénnych priestorov – vytvorenie Centra mládeže, bezbariérová úprava prístupu do budovy a na jednotlivé poschodia – bezbariérový výťah, rekonštrukcia strechy, dovybavenie sály v dome kultúry v Rzeszowe,
  2. informačno – propagačné aktivity,
  3. realizácia samotných kultúrnych aktivít – konferencia Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowszczyny – tradícia – súčasnosť – budúcnosť, umelecké workshopy, výmenné koncerty "Tradičnej ľudovej kultúry z Vranova a Rzeszowa, výstava „Tradičné umelecké remeslo Zemplína“, v Rzeszowe medzinárodný konkurz pre deti a mládež z prešovského kraja a podkarpatského vojvodstva, Festival umeleckých skupín z Vranova a Rzeszowa a pod.

Celkový rozpočet projektu je takmer 2 milióny Eur, z toho rozpočet slovenskej strany je 1, 64 milióna a poľskej 330 tisíc Eur. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prestavuje pre celý projekt sumu 1 670 000 Eur. Okrem toho na realizáciu projektu prispeje aj štát 10 % schváleného rozpočtu.

Dňa 27.11.2009 sa v meste Rzeszów stretli zástupcovia obidvoch partnerských miest. Predmetom pracovného stretnutia, na ktorom mesto Vranov nad Topľou zastupovali PhDr. Tomáš Lešo – primátor mesta a Ing. Eva Pčolinská – prednostka mestského úradu, bolo podpísanie Partnerskej zmluvy medzi mestom Vranov nad Topľou a mestom Rzeszów. Podpis tejto Zmluvy rozbehne samotnú realizáciu projektu, ukončenie ktorej sa predpokladá v decembri 2010.

Ing. I. Kónya OÚR MsÚ

Logo PLSK
logo EU

« späť

aktualizácia: 25.03.2013 | počet zobrazení: 49 362

Súvisiace články:
Články 1 - 4 / 4

Ciele projektu

aktualizácia: 21.01.2010 | počet zobrazení: 29 181

Priebeh realizácie projektu

Dôležité udalosti

aktualizácia: 25.05.2011 | počet zobrazení: 46 309

Projektový partner

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe

aktualizácia: 21.01.2010 | počet zobrazení: 35 289

Kontaktné osoby

aktualizácia: 25.05.2011 | počet zobrazení: 8 919

Články 1 - 4 / 4

Počet návštev od 21.02.2008: 4628026
Počet návštev dnes: 518