Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie

« späť
Projekty mesta » Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie
logo-OPKZP-EU

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniouNázov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie“Mestu Vranov nad Topľou bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie“.

Mesto prostredníctvom uvedeného projektu žiada o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie nového zdroja tepla pre účely vykurovania ÚVK objektu ZŠ Bernolákova, na báze OZE výstavbou zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, čím dôjde k úspore palív pri výrobe tepla.

Výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.

Prínos realizácie projektu z environmentálneho hľadiska predstavuje zníženie produkcie CO2 do ovzdušia vo výške 47 495 kg/rok, zníženie produkcie emisií TZL a zníženie produkcie emisií PM10 o 2,00 kg/rok, zníženie produkcie emisií SO2 o 0,240 kg/rok, zníženie produkcie emisií NOx o 39,0 kg/rok.

  • Dátum začatia realizácie projektu: 12/2021
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2022
  • Celkové náklady: 981 444,87 EUR
  • NFP (EÚ + ŠR): 932 372,63 EUR
  • Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt
logo-MZP

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

« späť

aktualizácia: 20.12.2022 | počet zobrazení: 1 288
Počet návštev od 21.02.2008: 4627991
Počet návštev dnes: 483