Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu

« späť
Projekty mesta » Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu
PL/SK EU – kultura

Kód projektu: WTSL.02.03.00–84–215/10

Zdroj spolufinancovania: Projekt je spolufinancovaný z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007–2013.

Celková hodnota projektu spolu: 354 050,00 €

Výška poskytnutého príspevku (Európsky fond regionálneho rozvoja, Štátny rozpočet SR) pre vedúceho partnera Mesto Humenné: 135 983,00 €

Čas trvania a obdobie realizácie projektu: 18 mesiacov (04.2011 – 09.2012)

Žiadateľ a vedúci partner: Mesto Humenné – jeho úloha je koordinovať spoluprácu miest, riadiť v mene siete informačno-propagačnú politiku a realizovať aktivity naplánované v projekte.

Partneri projektu: 12 z toho z Poľska – 8, zo Slovenska – 4:

Združenie Euroregión Karpaty Poľsko so sídlom v Rzeszowe, Mesto Przemysl Mesto Przeworsk Mesto Lesko Mesto Jaslo Mesto Ustrzyki Dolne Mesto Jaroslaw Mesto Boguchwala

Združenie Karpatský Euroregión Slovensko-Sever so sídlom v Prešove Mesto Snina Mesto Vranov nad Topľou Mesto Medzilaborce

Hlavným cieľom projektu je: posilnenie a profesionalizácia spolupráce karpatských miest vytvorením inovatívnej platformy spolupráce Siete miest Karpatského Euroregiónu. Realizácia tejto aktivity je nevyhnutná pre vytvorenie teritoriálnej štruktúry spolupráce mestských centier poľsko-slovenského pohraničia orientovanej na sociálno-hospodársky rozvoj a posilnenie spolupráce v prospech politiky rastu a zlepšovania kvality života obyvateľov zapojených miest.

Projekt bude realizovaný v 3 etapách:

Etapa I. Architekti (04. – 09.2011): sústredí sa na mobilizáciu zdrojov projektu s cieľom pripraviť metodológiu ďalšieho rozvoja siete a architektúru systému teleinformačnej spolupráce, tzv. SMEK-int. V rámci tejto etapy bude pôsobiť tzv. „výskumná skupina“ zložená z predstaviteľov miest a odborníkov. Zároveň bude zorganizované úvodná medzinárodná konferencia zameraná na rozvoj spolupráce miest na poľskej a slovenskej strane.

Etapa II. Budovatelia (10.2011 – 03.2012): budú prebiehať pravidelná stretnutia „výskumnej skupiny“ a „monitorovacieho výboru“, odborníci pôsobiaci v rámci „Siete Miest“ budú tvoriť výskumy a analýzy zamerané na rozvoj spolupráce medzi mestami v „Siete“. Počas druhej etapy bude zakúpené vybavenie, odovzdaná aplikácia SMEK-int a výsledky objednaných výskumov a analýz. Budú tiež vydané informačno-propagačné materiály zamerané na prezentáciu spolupráce miest a propagácie jednotlivých partnerov zapojených do projektu.

Etapa III. Užívatelia (04.-09.2012r.): spustenie systému „SMEK-int” (internetový a telekonferenčný modul), organizácia 5 telezasadnutí venovaných oblastiam spojeným s rozvojom miest, ktorých sa budú na diaľku zúčastňovať predstavitelia partnerov. Budú tiež vedené školenia pre partnerov a predstaviteľov miest pozvaných k spolupráci v oblasti využívania systému SMEK–int. 3.Etapa sa končí záverečnou konferenciou, počas ktorej bude iniciatíva SMEK a aktivita systému SMEK-int prezentovaná pozvaným vedúcim predstaviteľom miest – budúcich partnerov siete.

« späť

aktualizácia: 09.07.2013 | počet zobrazení: 8 358
Počet návštev od 21.02.2008: 4627990
Počet návštev dnes: 482