Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou
logo-OPKZP-EU

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniouNázov projektu: „Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou“Mestu Vranov nad Topľou bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou“.

Cieľom projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove Mestského úradu v meste Vranov nad Topľou, a to zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, strechy, sokla, stropov, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia vykurovacích / klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody a osvetlenia.

Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie potreby tepelnej a elektrickej energie budovy, ktoré bude mať pozitívny dopad na zníženie prevádzkových nákladov na spotrebu energie. Zároveň projekt prispeje k znižovaniu produkcie skleníkových plynov v zemskej atmosfére.

  • Dátum začatia realizácie projektu: 03/2023
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023
  • Celkové náklady: 1052486,52 EUR
  • NFP (EÚ + ŠR): 999862,19 EUR
  • Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt
logo-MZP

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

« späť

aktualizácia: 01.03.2023 | počet zobrazení: 599
Počet návštev od 21.02.2008: 4631289
Počet návštev dnes: 1377