Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou
Logo-IROP-MIRIISR-EU

Mesto Vranov nad Topľou má v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC211–2021–78, Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni schválený projekt, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Názov projektu: Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad TopľouHlavný cieľ projektu:

Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb na komunitnú úroveň a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v meste Vranov nad Topľou.


  • Začiatok realizácie projektu: 01/2023
  • Ukončenie realizácie projektu: 12/2023
  • Celkové oprávnené výdavky: 607281,24 EUR
  • Nenávratný finančný príspevok: 576917,18 EUR
  • Výška finančnej podpory z EÚ: 516189,05 EURTento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

« späť

aktualizácia: 12.09.2023 | počet zobrazení: 67
Počet návštev od 21.02.2008: 4631249
Počet návštev dnes: 1337