Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 20.02.2019
aktuálne o 20:01
Mal? obla?nos?
teplota 3°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?, ob?asn? d???
cez deň 7°C / v noci 0°C

« späť
Projekty mesta » Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou » Aktivita 1.3: Kľúčové kompetencie seniora

Aktivita 1.3: Kľúčové kompetencie seniora

„Kľúčové kompetencie pre seniorov“ je vzdelávací program zameraný na osobnostný rozvoj seniorov v oblasti komunikačných zručností, schopnosti zvládania konfliktných situácií a vyrovnávania sa so stresom. Program prispieva k dobrej psychickej kondícii seniorov a posilňuje ich sebavedomie a zároveň sebakontrolu vo vzťahu k sociálnemu okoliu. Vzdelávací program má rozsah 48 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 20 osôb, ktoré budú rozdelené do 2 skupín.

Obsahové zameranie vzdelávacieho programu:

Sebapoznanie a poznanie iných

 • Sebapoznávanie
 • Ústretovosť a negativizmus vo vzťahoch
 • Otvorenosť, pravdovravnosť a naivita
 • Vnímanie odlišností a ich využitie pre efektívnu komunikáciu
 • Generačné rozdiely v komunikácii
 • Stereotypy v nás
 • Zmysel života vo zrelej dospelosti a spokojnosť

Interpersonálna komunikácia

 • Neverbálne prejavy správania
 • Verbálna komunikácia, komunikačné kanály
 • Prijímanie informácií – vnímanie, pozorovanie, načúvanie a aktívne počúvanie,
 • Techniky kladenia otázok, reagovanie na otázky
 • Chyby posudzovania, spätná väzba
 • Empatia vo vzťahu k mojim najbližším
 • Prijímanie kritiky – predchádzanie konfliktným situáciám

Praktické komunikačné zručnosti, riešenie modelových situácií Vymedzenie pojmu konfliktu a jeho analýza

 • Teoretické východiská pre analýzu konfliktov
 • Prehľad typológií konfliktov
 • Aktéri v konflikte
 • Zdroje konfliktov a charakteristiky konfliktov
 • Fázy vývoja konfliktov (eskalácia a de-eskalácia)
 • Konflikt a moc (symetrické a asymetrické konflikty)

Zručnosti pri analyzovaní konfliktov

 • Cvičenia analýzy konfliktov na konkrétnych príkladoch zo života účastníkov a z prípadových štúdií – modelovanie reálnych situácií
 • Charakter konfliktov – najčastejšie typy konfliktov
 • Teórie konfliktov – autoritatívne a alternatívne spôsoby riešenia konfliktov

Interpersonálne a intrapersonálne konflikty

 • Zdroje interpersonálnych a intrapersonálnych konfliktov
 • Interpersonálne konflikty (na pracovisku, v rodine)
 • Konflikty v medziskupinovom kontexte (záujmové skupiny)
 • Konflikty v komunitnom kontexte (konflikty vo sfére verejného rozhodovania)
 • Konflikty vo vzťahoch väčšiny a menšiny
 • Interkultúrne aspekty v konfliktoch
 • Generačná intolerancia a konflikty
 • Psychické vydieranie a ako sa proti nemu brániť

Komunikačné zručnosti v riešení konfliktov

 • Teoretické východiská spojené s praktickým nácvikom zručností v malých skupinkách
 • Princípy otvorenej komunikácie, zabezpečovanie priestoru a tolerancie v komunikácii
 • Princípy dvojsmernej komunikácie
 • Komunikácia v mocensky nevyvážených situáciách, komunikácia z pozície mocensky slabšieho
 • Obrana voči manipulácii, emočnému vydieraniu, nečistým trikom
 • Argumentovanie
 • Teória komunikácie
 • Koncepcia nenásilnej komunikácie
 • Princípy vyjednávania postaveného na záujmoch
 • Mediácia

Zvládanie stresu a záťažových situácií, prevencia a odbúravanie stresu

 • Iniciatíva stres, distres a faktory, ktoré ich vyvolávajú
 • Symptomatológia stresu
 • Fyzické, emocionálne a psychické nastavenie a správanie
 • Reakcie na stres – psychické a somatické

Formy a spôsoby zvládania stresu

 • Zdroje stresových situácií
 • Význam a hladiny pôsobiaceho stresu

Zvládanie stresu a záťažových situácií

 • Identifikácia pôsobenia záťaže na vlastnú osobnosť

Mentálna kondícia, psychohygiena, metódy relaxácie

 • Vyrovnávanie sa so stresom – preťaženie, nedostatok ocenenia, financie, vzťahy, strata blízkej osoby
 • Stanovenie si vlastných priorít a organizácia času
 • Sebareflexia a stanovenie individuálnych priorít a možností psychohygieny

Poznanie a nácvik štandardných relaxačných techník

 • Progresívna relaxácia a autogénny tréning

« späť

aktualizácia: 16.05.2014 | počet zobrazení: 3469

Počet návštev od 21.02.2008: 2839656
Počet návštev dnes: 84
fb